ОНПУ Одеський національний політехнічний університет вступ 2017, рейтингові списки

Інформація щодо вступу до ОНПУ Одеського національного політехнічного університету

Рейтингові списки ОНПУ


Списки вступників ОНПУ магістратури, інших ступенів та заочної форми

Списки абітурієнтів ОНПУ денної форми навчання ступеня бакалаврСпеціальності ОНПУ в алфавітному порядку


Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Інтелектуальні комп’ютерні системи управління (факультет: Інститут медичної інженерії,

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Інтелектуальні комп’ютерні системи управління (факультет: Інститут комп`ютерних систем)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва енергетики

Автомобільний транспорт, Автомобільний транспорт

Атомна енергетика, Атомна енергетика

Атомна енергетика, Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях

Атомна енергетика, Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях

Атомна енергетика, Фізична ядерна безпека

Біомедична інженерія, Біомедична інженерія

Галузеве машинобудування, Автоспортивний інжиніринг

Галузеве машинобудування, Комп’ютерне проектування та діагностика транспортних засобів

Галузеве машинобудування, Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів (факультет: Інститут медичної інженерії)

Галузеве машинобудування, Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів (факультет: Інститут Машинобудування)

Галузеве машинобудування, Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання (факультет: Українсько-німецький інститут)

Галузеве машинобудування, Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання (факультет: Інститут Машинобудування)

Екологія, Екологічна безпека

Екологія, Охорона навколишнього середовища

Економіка, Економіка підприємства (факультет: Українсько-німецький інститут)

Економіка, Економіка підприємства (факультет: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій)

Економіка, Економічна кібернетика (факультет: Українсько-німецький інститут)

Економіка, Економічна кібернетика (факультет: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електричні машини в мехатронних системах  (факультет: Інститут медичної інженерії)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електричні машини в мехатронних системах  (факультет: Інститут електромеханіки та енергоменеджменту)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  (факультет: Інститут медичної інженерії)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  (факультет: Інститут електромеханіки та енергоменеджменту)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (факультет: Українсько-німецький інститут)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електропостачання та енергетичний менеджмент (факультет: Інститут медичної інженерії)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електропостачання та енергетичний менеджмент (факультет: Українсько-німецький інститут)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електропостачання та енергетичний менеджмент (факультет: Інститут електромеханіки та енергоменеджменту)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Електроніка, Електронно-обчислювальна техніка  (факультет: Інститут медичної інженерії,)

Електроніка, Електронно-обчислювальна техніка (факультет: Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій)

Інженерія програмного забезпечення, Інженерія програмного забезпечення (факультет: Інститут комп`ютерних систем)

Інженерія програмного забезпечення, Інженерія програмного забезпечення (факультет: Інститут медичної інженерії,)

Інженерія програмного забезпечення, Інженерія програмного забезпечення (факультет: Українсько-німецький інститут)

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Документознавство та інформаційна діяльність (факультет: Гуманітарний факультет)

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Документознавство та інформаційна діяльність (факультет: Українсько-німецький інститут)

Кібербезпека, Кібербезпека (факультет: Інститут медичної інженерії,)

Кібербезпека, Кібербезпека (факультет: Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій)

Кібербезпека, Системи технічного захисту інформації

Кібербезпека, Управління кібербезпекою

Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні системи та мережі  (факультет: Українсько-німецький інститут)

Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні системи та мережі (факультет: Інститут комп`ютерних систем)

Комп’ютерна інженерія, комп'ютерні системи та мережі (факультет: Інститут медичної інженерії)

Комп’ютерна інженерія, Програмовані мобільні системи

Комп’ютерна інженерія, Спеціалізовані комп’ютерні системи (факультет: Інститут комп`ютерних систем)

Комп’ютерна інженерія, Спеціалізовані комп’ютерні системи факультет: Інститут медичної інженерії)

Комп’ютерна інженерія, Спеціалізовані комп’ютерні системи (факультет: Українсько-німецький інститут)

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інформаційні технології управління проектами

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Комп’ютерний дизайн

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Комп'ютерні науки та інформаційні технології (факультет: Інститут медичної інженерії)

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Комп'ютерні науки та інформаційні технології (факультет: Українсько-німецький інститут)

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Комп'ютерні науки та інформаційні технології (факультет: Інститут комп`ютерних систем)

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Програмне забезпечення систем захисту інформації

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Системи комп’ютерного проектування

Культурологія, Культурологія (факультет: Українсько-німецький інститут)

Культурологія, Культурологія (факультет: Гуманітарний факультет)

Маркетинг, Маркетинг (факультет: Українсько-німецький інститут)

Маркетинг, Маркетинг (факультет: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій)

Матеріалознавство, Матеріали для формування робочих поверхонь виробів з заданими властивостями

Менеджмент, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (факультет: Українсько-німецький інститут)

Менеджмент, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (факультет: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій)

Менеджмент, Менеджмент інноваційної діяльності (факультет: Українсько-німецький інститут)

Менеджмент, Менеджмент інноваційної діяльності (факультет: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій)

Менеджмент, Менеджмент організацій і адміністрування (факультет: Українсько-німецький інститут)

Менеджмент, Менеджмент організацій і адміністрування (факультет: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій)

Менеджмент, Управління проектами

Металургія, Художнє та ювелірне литво

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Міжнародні системи сертифікації

Облік і оподаткування, Облік і аудит (факультет: Українсько-німецький інститут)


Облік і оподаткування, Облік і аудит  (факультет: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Економіко-правове забезпечення підприємництва

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Торговельне підприємництво (факультет: Українсько-німецький інститут)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Торговельне підприємництво (факультет: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій)

Прикладна математика, Математичне забезпечення комп’ютерних систем  (факультет: Українсько-німецький інститут)

Прикладна математика, Математичне забезпечення комп’ютерних систем (факультет: Інститут комп`ютерних систем)

Прикладна математика, Моделювання фізичних процесів комп’ютерних ігор

Прикладна механіка, Інженерія логістичних систем (факультет: Українсько-німецький інститут)

Прикладна механіка, Інженерія логістичних систем (факультет: Інститут Машинобудування)

Прикладна механіка, Комп’ютерне проектування інноваційних технологій

Прикладна механіка, Комп’ютерне проектування та дизайн машин

Прикладна механіка, Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці  (факультет: Інститут медичної інженерії)

Прикладна механіка, Комп'ютерне моделювання в механіці та біомеханіці (факультет: Інститут Машинобудування)

Прикладна механіка, Мехатроніка та промислові роботи (факультет: Українсько-німецький інститут)

Прикладна механіка, Мехатроніка та промислові роботи  (факультет: Інститут Машинобудування)

Публічне управління та адміністрування, Публічне управління та адміністрування  (факультет: Українсько-німецький інститут)

Публічне управління та адміністрування, Публічне управління та адміністрування (факультет: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій)

Соціальна робота, Соціальна робота (факультет: Українсько-німецький інститут)

Соціальна робота, Соціальна робота (факультет: Гуманітарний факультет)

Телекомунікації та радіотехніка, Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки

Телекомунікації та радіотехніка, Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі (факультет: Українсько-німецький інститут)

Телекомунікації та радіотехніка, Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі (факультет: Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій)

Телекомунікації та радіотехніка, Телекомунікаційні технології корпоративних мереж (факультет: Інститут медичної інженерії)

Телекомунікації та радіотехніка, Телекомунікаційні технології корпоративних мереж (факультет: Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій)

Теплоенергетика, Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології

Теплоенергетика, Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження

Теплоенергетика, Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

Технології захисту навколишнього середовища, Технології захисту навколишнього середовища

Фармація, Технології фармацевтичних препаратів

Фізика та астрономія, Дозиметрія і радіаційна безпека

Фізика та астрономія, Фізика ядра та фізика високих енергій

Хімічні технології та інженерія, Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології неорганічних речовин

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології органічних речовинРейтингові списки ВНЗ на вступ інфо 2017

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!