ЧНУ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вступ 2017, рейтингові списки

Інформація про вступ до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


Рейтингові списки ЧНУ ФедьковичаСписки абітурієнтів ЧНУ Федьковича денної форми навчання ступеня бакалавр


Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Факультет: Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
освітня програма: Соціальна педагогіка
Рейтинговий список


Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Факультет: Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Рейтинговий список


Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет: Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: зарубіжна література та англійська мова
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: українська мова та література
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: англійська мова та література
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: французька мова та література
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: німецька мова та література
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: російська мова та література
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: румунська мова та література
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.03 Середня освіта (Історія)
Факультет: Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.04 Середня освіта (Математика)
Факультет: Факультет математики та інформатики
освітня програма: математика та інформатика
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.05 Середня освіта (Біологія)
Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів
освітня програма: біологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.06 Середня освіта (Хімія)
Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів
освітня програма: хімія
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.07 Середня освіта (Географія)
Факультет: Географічний факультет
освітня програма: географія
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.08 Середня освіта (Фізика)
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
освітня програма: Фізика, інформатика
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Факультет: Факультет математики та інформатики
освітня програма: інформатика та математика
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
освітня програма: трудове навчання та технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Факультет: Факультет фізичної культури та здоров’я людини
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Факультет: Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
освітня програма: Музичне мистецтво
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.11 Машинобудування
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
освітня програма: машинобудування
Рейтинговий список


Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Факультет: Факультет фізичної культури та здоров’я людини
Рейтинговий список


Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Факультет: Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Рейтинговий список


Спеціальність: 025 Музичне мистецтво
Факультет: Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Рейтинговий список


Спеціальність: 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Факультет: Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Рейтинговий список


Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Факультет: Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Рейтинговий список


Спеціальність: 031 Релігієзнавство
Факультет: Філософсько-теологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 032 Історія та археологія
Факультет: Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Рейтинговий список


Спеціальність: 033 Філософія
Факультет: Філософсько-теологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 034 Культурологія
Факультет: Філософсько-теологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 034 Культурологія
Факультет: Філософсько-теологічний факультет

Термін навчання: 01/09/2017 - 30/06/2020 заяв: 2
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: зарубіжна література та теорія літератури
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: українська мова та література
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.03 Слов`янські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: російсько-український переклад
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: англійсько-український переклад
Рейтинговий список
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: англійська мова та література
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: німецько-український переклад
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно)
освітня програма: румунська мова та література; французько-український переклад
Рейтинговий список


Спеціальність: 041 Богослов’я
Факультет: Філософсько-теологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Аналітична економіка
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Економічна кібернетика
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Управління персоналом та економіка праці
Рейтинговий список


Спеціальність: 052 Політологія
Факультет: Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
освітня програма: соціальна психологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
освітня програма: практична психологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 054 Соціологія
Факультет: Філософсько-теологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: Журналістика та кросмедійність
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: Видавнича справа та медіаредагування
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Факультет фінансів, підприємництва та обліку
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Економічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Факультет фінансів, підприємництва та обліку
освітня програма: Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: фінанси, банківська справа та страхування
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Географічний факультет
освітня програма: менеджмент туристичної індустрії
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: менеджмент організацій і адміністрування
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: Економічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Факультет фінансів, підприємництва та обліку
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Економічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 081 Право
Факультет: Юридичний факультет
Рейтинговий список
Спеціальність: 091 Біологія
Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів
Рейтинговий список


Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів
Рейтинговий список


Спеціальність: 102 Хімія
Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів
Рейтинговий список


Спеціальність: 103 Науки про Землю
Факультет: Географічний факультет
освітня програма: гідрометеорологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 104 Фізика та астрономія
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 106 Географія
Факультет: Географічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 111 Математика
Факультет: Факультет математики та інформатики
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Факультет математики та інформатики
Рейтинговий список


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Факультет математики та інформатики
освітня програма: Інформаційні технології та управління проектами
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
освітня програма: Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
освітня програма: Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах
Рейтинговий список


Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 124 Системний аналіз
Факультет: Факультет математики та інформатики
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів
Рейтинговий список


Спеціальність: 171 Електроніка
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
освітня програма: телекомунікації
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
освітня програма: радіотехніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 181 Харчові технології
Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів
освітня програма: технологічна експертиза, безпека харчової продукції та модернізація технологічних процесів
Рейтинговий список


Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія
Факультет: Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування
Факультет: Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Рейтинговий список


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет: Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва
Рейтинговий список


Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів
освітня програма: Землеустрій та кадастр
Рейтинговий список


Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Факультет: Географічний факультет
освітня програма: геодезія та землеустрій
Рейтинговий список


Спеціальність: 201 Агрономія
Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів
освітня програма: технології виробництва та агроменеджмент
Рейтинговий список


Спеціальність: 205 Лісове господарство
Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів
Рейтинговий список


Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство
Факультет: Інститут біології, хімії та біоресурсів
освітня програма: ландшафтна архітектура та фітодизайн
Рейтинговий список


Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Факультет: Факультет фізичної культури та здоров’я людини
Рейтинговий список


Спеціальність: 231 Соціальна робота
Факультет: Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
освітня програма: соціальна реабілітація; соціальна робота в громаді
Рейтинговий список


Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення
Факультет: Філософсько-теологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 242 Туризм
Факультет: Географічний факультет
освітня програма: Міжнародний туризм
Рейтинговий список


Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Факультет: Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Рейтинговий список


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Факультет історії, політології та міжнародних відносин
освітня програма: Міжнародна інформація
Рейтинговий список


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Факультет історії, політології та міжнародних відносин
освітня програма: Міжнародні відносини
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Економічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 293 Міжнародне право
Факультет: Юридичний факультет
Рейтинговий список


Списки вступників на заочну форму, старші курси

Рейтингові списки ВНЗ на вступ інфо 2017

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!