ХНУ Хмельницький національний університет вступ 2017, рейтингові списки

Інформація про вступ до  Хмельницького національного університету  ХНУ


Рейтингові списки ХНУ


Списки абітурієнтів ХНУ денної форми навчання ступеня бакалавр


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Середня освіта (українська мова і література, англійська мова)
Рейтинговий список

Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
освітня програма: англійська мова і література
Рейтинговий список

Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.05 Середня освіта (Біологія)
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Середня освіта. Біологія, біохімія
Рейтинговий список

Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМУВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Рейтинговий список

Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Середня освіта. Трудове навчання і технології, інформатика
Рейтинговий список

Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Середня освіта. Фізична культура, основи здоров я
Рейтинговий список

Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.20 Транспорт
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Професійна освіта. Транспорт. Експлуатація і ремонт автомобілів
Рейтинговий список

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Фітнес спортивного спрямування
Рейтинговий список
Спеціальність: 022 Дизайн
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ
освітня програма: Дизайн
Рейтинговий список

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Рейтинговий список

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: українська мова та література
Рейтинговий список

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.03 Слов`янські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Філологія (слов’янські мови та літератури, переклад включно): польська мова
Рейтинговий список

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
освітня програма: Переклад, англійська мова
Рейтинговий список

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.10 Прикладна лінгвістика
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
освітня програма: Прикладна лінгвістика
Рейтинговий список

Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
освітня програма: Економічна кібернетика
Рейтинговий список

Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
освітня програма: Економіка і аналітика бізнесу
Рейтинговий список

Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
освітня програма: Управління персоналом і економіка праці
Рейтинговий список

Спеціальність: 052 Політологія
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Рейтинговий список

Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Організаційна психологія та психологічне консультування. Практична психологія
Рейтинговий список

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
освітня програма: Облік і оподаткування
Рейтинговий список

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування
Рейтинговий список

Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
освітня програма: Менеджмент
Рейтинговий список

Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
освітня програма: Маркетинг
Рейтинговий список

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
освітня програма: Торгівля
Рейтинговий список

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
освітня програма: Управління підприємницькою діяльністю
Рейтинговий список

Спеціальність: 081 Право
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Рейтинговий список

Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Екологія
Рейтинговий список

Спеціальність: 102 Хімія
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ
освітня програма: Хімія
Рейтинговий список

Спеціальність: 111 Математика
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМУВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
освітня програма: Математика
Рейтинговий список

Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМУВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
освітня програма: Прикладна математика
Рейтинговий список
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМУВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
Рейтинговий список

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМУВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Рейтинговий список

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМУВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
освітня програма: Комп’ютерна інженерія
Рейтинговий список

Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМУВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
освітня програма: Кібербезпека
Рейтинговий список

Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ
освітня програма: Прикладна механіка
Рейтинговий список

Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ
освітня програма: Відновлення та технічний сервіс автомобілів
Рейтинговий список

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ
освітня програма: Галузеве машинобудування
Рейтинговий список

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ
Рейтинговий список

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМУВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
освітня програма: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Рейтинговий список

Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ
освітня програма: Хімічні технології та інженерія
Рейтинговий список

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМУВАННЯ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
освітня програма: Телекомунікації та радіотехніка
Рейтинговий список

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ
освітня програма: Дизайн та конструювання взуттєвих і галнтерейних виробів
Рейтинговий список

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ
освітня програма: Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів
Рейтинговий список

Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ
Рейтинговий список

Спеціальність: 208 Агроінженерія
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ
Рейтинговий список

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія
Рейтинговий список

Спеціальність: 231 Соціальна робота
Факультет: ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
освітня програма: Соціально-педагогічна діяльність та соціальна реабілітація
Рейтинговий список

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
освітня програма: Готельно-ресторанна справа
Рейтинговий список

Спеціальність: 242 Туризм
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
освітня програма: Туризм
Рейтинговий список

Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ
освітня програма: Охорона праці
Рейтинговий список

Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ
освітня програма: Автомобільний транспорт
Рейтинговий список

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
освітня програма: Публічне управління та адміністрування
Рейтинговий список

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
освітня програма: Міжнародна інформація
Рейтинговий список

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
освітня програма: Країнознавство
Рейтинговий список

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
освітня програма: Міжнародні економічні відносини
Рейтинговий список

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
освітня програма: Міжнародна логістика та митна справа
Рейтинговий список

Списки вступників до ХНУ магістратури, інших ступенів та заочної форми


Рейтингові списки ВНЗ на вступ інфо 2017

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!