СумДУ Сумський державний університет вступ 2017, рейтингові списки

Інформація про вступ до Сумського державного університету СумДУ


Рейтингові списки СумДУМагістр (на основі ПЗСО)


Спеціальність: 221 Стоматологія
Факультет: Медичний факультет
освітня програма: Стоматологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 222 Медицина
Факультет: Медичний факультет
освітня програма: Медицина
Рейтинговий список


Спеціальність: 228 Педіатрія
Факультет: Медичний факультет
освітня програма: педіатрія
Рейтинговий список

Бакалавр (на основі ПЗСО)


Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Факультет: Медичний факультет
освітня програма: фізична культура і спорт
Рейтинговий список


Спеціальність: 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Факультет: Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
освітня програма: менеджмент соціокультурної діяльності
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
освітня програма: германські мови та літератури (переклад включно)
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
освітня програма: Економічна кібернетика
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
освітня програма: Бізнес аналітика
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
освітня програма: економіка і бізнес
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
освітня програма: психологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
освітня програма: журналістика; реклама і зв'язки з громадськістю
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
освітня програма: облік і оподаткування
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
освітня програма: Банківська справа
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
освітня програма: фінанси та облік
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
освітня програма: Фінанси
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
освітня програма: менеджмент
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
освітня програма: маркетинг
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
освітня програма: підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Рейтинговий список


Спеціальність: 081 Право
Факультет: Навчально-науковий інститут права
освітня програма: право
Рейтинговий список


Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Факультет електроніки та інформаційних технологій
освітня програма: Прикладна математика
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Факультет електроніки та інформаційних технологій
освітня програма: Інформатика
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Факультет електроніки та інформаційних технологій
освітня програма: Інформаційні технології проектування
Рейтинговий список
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Факультет електроніки та інформаційних технологій
освітня програма: Інформаційно-комунікаційні технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Факультет електроніки та інформаційних технологій
освітня програма: кібербезпека
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: технології машинобудування
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: Комп`ютерний інжиніринг в механіці
Рейтинговий список


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: комп`ютерне моделювання та дизайн матеріалів
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: Інструментальне виробництво
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: обладнання нафто- та газопереробних виробництв
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: металорізальні верстати та системи
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: комп`ютерна хімічна інженерія
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Факультет електроніки та інформаційних технологій
освітня програма: Електротехнічні системи електроспоживання
Рейтинговий список


Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: Холодильні машини і установки
Рейтинговий список


Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: Енергетичний менеджмент
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Факультет електроніки та інформаційних технологій
освітня програма: Комп`ютеризовані системи управління та робототехніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Факультет: Факультет електроніки та інформаційних технологій
освітня програма: Нанотехнології та біомедичні системи
Рейтинговий список


Спеціальність: 171 Електроніка
Факультет: Факультет електроніки та інформаційних технологій
освітня програма: Комп`ютерні системи та компоненти
Рейтинговий список


Спеціальність: 171 Електроніка
Факультет: Факультет електроніки та інформаційних технологій
освітня програма: Комп`ютерні технології та наноматеріали в електроніці
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Факультет електроніки та інформаційних технологій
освітня програма: Мережеві та інтернет-технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Факультет: Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища
Рейтинговий список


Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Факультет: Медичний факультет
освітня програма: фізична реабілітація
Рейтинговий список


Спеціальність: 229 Громадське здоров`я
Факультет: Медичний факультет
освітня програма: громадське здоров`я
Рейтинговий список


Спеціальність: 231 Соціальна робота
Факультет: Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій
освітня програма: соціальна робота
Рейтинговий список


Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Факультет: Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
освітня програма: Публічне управління та адміністрування
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
освітня програма: зовнішньоекономічні відносини
Рейтинговий список
Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС"
освітня програма: міжнародний бізнес
Рейтинговий список


Списки вступників до СумДУ магістратури, на старші курси та заочної форми


Рейтингові списки ВНЗ на вступ інфо

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!