КПІ Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» вступ 2016, рейтингові списки

Інформація про вступ до КПІ Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"

Рейтингові списки КПІ


Списки вступників КПІ магістратури, інших ступенів та заочної форми

Списки абітурієнтів КПІ денної форми навчання ступеня бакалавр


Авіоніка, системи керування літальними апаратами та комплексами

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Автоматизоване управління технологічними процесами

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп’ютерно- інтегровані технології та системи точної механіки

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп'ютеризовані системи управління

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп'ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Атомна енергетика, Атомні електричні станції

Біомедична інженерія, Клінічна інженерія

Біомедична інженерія, Реабілітаційна інженерія

Біотехнології та біоінженерія, Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Біотехнології та біоінженерія, Молекулярна біотехнологія

Біотехнології та біоінженерія, Промислова біотехнологія

Видавництво та поліграфія, Поліграфічні медіатехнології

Видавництво та поліграфія, Технології електронних мультимедійних видань

Видавництво та поліграфія, Цифрові технології репродукування

Галузеве машинобудування, Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів

Галузеве машинобудування, Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і нафтопереробних виробництв

Галузеве машинобудування, Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва

Галузеве машинобудування, Інструментальні системи та технології формоутворення деталей

Галузеве машинобудування, Металорізальні верстати та системи

Галузеве машинобудування, Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Галузеве машинобудування, Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

Гірництво, Геотехнічне і міське підземне будівництво

Гірництво, розробка родовищ та видобування корисних копалин

Екологія, Екологічна безпека

Екологія, Інженерна екологія та ресурсозбереження

Економіка, Економіка підприємства

Економіка, Економічна кібернетика

Економіка, Міжнародна економіка

Економіка, Прикладна статистика

Економіка, Управління персоналом та економіка праці

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електричні машини і апарати

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електричні системи і мережі

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електричні станції

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Інжиніринг електротехнічних комплексів

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Системи електропостачання

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Техніка та електрофізика високих напруг

Електроніка, Акустичні мультимедійні технології та системи

Електроніка, Біоакустичні системи

Електроніка, Електронні прилади та пристрої

Електроніка, Електронні системи

Електроніка, Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки

Енергетичне машинобудування, Тепло- і парогенеруючі установки

Журналістика, Видавнича справа та редагування

Журналістика, Реклама і зв'язки з громадськістю

Інженерія програмного забезпечення, Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв

Інженерія програмного забезпечення, Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж

Інженерія програмного забезпечення, Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем

Інженерія програмного забезпечення, Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій

Інженерія програмного забезпечення, Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем

Інженерія програмного забезпечення, Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем

Інженерія програмного забезпечення, Програмне забезпечення розподілених систем

Кібербезпека, Математичні методи кібербезпеки

Кібербезпека, Системи і технології кібербезпеки

Кібербезпека, Системи технічного захисту інформації

Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні системи та компоненти

Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні системи та мережі

Комп’ютерна інженерія, Системне програмування

Комп’ютерна інженерія, Спеціалізовані комп’ютерні системи

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Геометричне моделювання в інформаційних системах

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інформаційні системи та технології проектування

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інформаційні технології в біології та медицині

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інформаційні технології моніторингу довкілля

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Системи штучного інтелекту

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Системне проектування сервісів

Маркетинг, Промисловий маркетинг

Математика, Страхова та фінансова математика

Матеріалознавство, Інженерія та нанотехнології покриттів

Матеріалознавство, Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів

Матеріалознавство, Металознавство та процеси термічної обробки

Матеріалознавство, Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів

Матеріалознавство, Фізичне матеріалознавство

Менеджмент, Логістика

Менеджмент, Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі

Менеджмент, Менеджмент і бізнес-адміністрування

Менеджмент, Менеджмент інновацій

Менеджмент, Менеджмент міжнародних проектів

Металургія, Ливарне виробництво та комп'ютеризація процесів литва

Металургія, Порошкова металургія

Металургія, Спеціальна металургія

Металургія, Художнє та ювелірне литво

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Біомедична вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Біомедичні прилади іінформаційні системи

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Інформаційні вимірювальні технології та системи

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Метрологія та вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Фотоніка та оптоінформатика

Мікро- та наносистемна техніка, Електронні біомедичні системи і технології

Мікро- та наносистемна техніка, Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах

Мікро- та наносистемна техніка, Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Мікро- та наносистемна техніка, Мікроелектронні інформаційні системи

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, Образотворче мистецтво

Право, Господарське та адміністративне право і процес

Право, Інформаційне право та право інтелектуальної власності

Прикладна математика, Математичні методи комп'ютерного моделювання

Прикладна математика, Наука про дані та математичне моделювання

Прикладна математика, Прикладна криптологія

Прикладна механіка, Автоматизовані технологічні системи у зварюванні

Прикладна механіка, Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів

Прикладна механіка, Динаміка і міцність машин

Прикладна механіка, Інженерія логістичних систем

Прикладна механіка, Інформаційні системи та технології в машинобудуванні

Прикладна механіка, Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів

Прикладна механіка, Машини і технології паковання

Прикладна механіка, Мехатронні системи в машинобудуванні

Прикладна механіка, Обладнання та технології виробів з наноструктурних та композиційних матеріалів

Прикладна механіка, Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

Прикладна механіка, Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів

Прикладна механіка, Технології машинобудування

Прикладна механіка, Технології та інжиніринг у зварюванні

Прикладна фізика та наноматеріали, Високі фізичні технології

Прикладна фізика та наноматеріали, Фізика живих систем

Прикладна фізика та наноматеріали, Фізика новітніх джерел енергії

Системний аналіз, Системи і методи прийняття рішень

Системний аналіз, Системний аналіз і управління

Соціальна робота, Соціальна робота та інтернет-технології

Соціологія, Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку

Телекомунікації та радіотехніка, Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій

Телекомунікації та радіотехніка, Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Телекомунікації та радіотехніка, Інформаційно-комунікаційні технології

Телекомунікації та радіотехніка, Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем

Телекомунікації та радіотехніка, Мобільні телекомунікації

Телекомунікації та радіотехніка, Радіозв’язок і оброблення сигналів

Телекомунікації та радіотехніка, Радіосистемна інженерія

Телекомунікації та радіотехніка, Радіотехнічні інформаційні технології

Телекомунікації та радіотехніка, Телекомунікаційні системи та мережі

Теплоенергетика, Енергетичний менеджмент та інжиніринг

Теплоенергетика, Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження

Теплоенергетика, Теплові електричні станції та установки

Теплоенергетика, Теплофізика

Фізика та астрономія, Комп’ютерне моделювання фізичних процесів

Фізична реабілітація, Фізична реабілітація

Філологія, переклад (англійська)

Філологія, переклад (німецька)

Філологія, переклад (французька)

Хімічні технології та інженерія, Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології в'яжучих речовин

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології кераміки та скла

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології органічних речовин

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів


Списки вступників до КПІ на вступ інфо

Довідкова інформація абітурієнту


Спеціальності у КПІ
Конкурсні предмети у сертифікаті ЗНО та вагові коефіцієнти вступу до КПІ
Правила прийому до КПІ 2016 - предмети у сертифікаті ЗНО для вступу у додатках правил прийому.
Графік роботи та адреса Приймальної комісії КПІ
Вартість навчання у КПІ

Університети Києва

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!