КПІ Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» вступ 2017, рейтингові списки

Інформація про вступ до КПІ Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"

Рейтингові списки КПІСписки абітурієнтів КПІ денної форми навчання ступеня бакалавр


Галузь: Культура і мистецтво
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет лінгвістики
освітня програма: Переклад англійська та німецька або французька мови
Рейтинговий список
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет лінгвістики
освітня програма: Переклад німецька та англійська мови
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет лінгвістики
освітня програма: Переклад французька та англійська мови
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Факультет менеджменту та маркетингу
Рейтинговий список


Спеціальність: 054 Соціологія
Факультет: Факультет соціології і права
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Факультет менеджменту та маркетингу
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: Факультет менеджменту та маркетингу
Рейтинговий список


Спеціальність: 081 Право
Факультет: Факультет соціології і права
Рейтинговий список
Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Інженерно-хімічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Рейтинговий список


Спеціальність: 104 Фізика та астрономія
Факультет: Фізико-математичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет: Фізико-технічний інститут
Рейтинговий список


Спеціальність: 111 Математика
Факультет: Фізико-математичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Факультет прикладної математики
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Фізико-технічний інститут
Рейтинговий список


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет: Теплоенергетичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет: Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет: Факультет прикладної математики
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Інститут прикладного системного аналізу
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Факультет біомедичної інженерії
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Теплоенергетичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Рейтинговий список
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Факультет прикладної математики
Рейтинговий список


Спеціальність: 124 Системний аналіз
Факультет: Інститут прикладного системного аналізу
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Фізико-технічний інститут
Рейтинговий список


Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Факультет: Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Зварювальний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Інженерно-хімічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Механіко-машинобудівний інститут
Рейтинговий список


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Факультет: Інженерно-фізичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Факультет: Зварювальний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Інженерно-хімічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Механіко-машинобудівний інститут
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Факультет біотехнології і біотехніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут
Рейтинговий список


Спеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Факультет: Факультет авіаційних та космічних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 136 Металургія
Факультет: Інженерно-фізичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Факультет електроенерготехніки та автоматики
Рейтинговий список


Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Факультет: Теплоенергетичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 143 Атомна енергетика
Факультет: Теплоенергетичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Рейтинговий список


Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Факультет: Теплоенергетичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Приладобудiвний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Інженерно-хімічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Теплоенергетичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Хіміко-технологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Факультет: Приладобудiвний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Факультет: Факультет авіаційних та космічних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Факультет: Факультет біомедичної інженерії
Рейтинговий список


Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Факультет: Факультет електроніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Інженерно-хімічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Хіміко-технологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Факультет: Факультет біотехнології і біотехніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 163 Біомедична інженерія
Факультет: Факультет біомедичної інженерії
Рейтинговий список


Спеціальність: 171 Електроніка
Факультет: Факультет електроніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Інститут телекомунікаційних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Радіотехнічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Факультет електроніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 173 Авіоніка
Факультет: Факультет авіаційних та космічних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 184 Гірництво
Факультет: Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Рейтинговий список


Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія
Факультет: Видавничо-поліграфічний інститут
Рейтинговий список


Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Факультет: Факультет біомедичної інженерії
Рейтинговий список


Спеціальність: 231 Соціальна робота
Факультет: Факультет соціології і права
Рейтинговий список


Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Факультет: Факультет соціології і права
Рейтинговий список


Списки вступників КПІ магістратури, інших ступенів та заочної форми на вступ інфо

Довідкова інформація абітурієнту


Спеціальності у КПІ
Конкурсні предмети у сертифікаті ЗНО та вагові коефіцієнти вступу до КПІ
Правила прийому до КПІ - предмети у сертифікаті ЗНО для вступу у додатках правил прийому.
Графік роботи та адреса Приймальної комісії КПІ
Вартість навчання у КПІ

Університети Києва

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!