ХНУ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна вступ 2017, рейтингові списки

ХНУ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна вступ

Вступ до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна


Рейтингові списки ХНУ КаразінаСписки абітурієнтів ХНУ ім Каразіна денної форми навчання ступеня бакалаврСпеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини)
Факультет: Філософський факультет
освітня програма: Середня освіта (здоров’я людини)
Рейтинговий список


Спеціальність: 032 Історія та археологія
Факультет: Історичний факультет
освітня програма: Історія та археологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 033 Філософія
Факультет: Філософський факультет
освітня програма: Філософія
Рейтинговий список


Спеціальність: 034 Культурологія
Факультет: Філософський факультет
освітня програма: Культурологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: Українська мова і література
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.03 Слов`янські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: Мова і література (російська)
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.03 Слов`янські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: Мова і література (польська)
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: Англійська мова і література та переклад
Рейтинговий список
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: Німецька мова і література та переклад
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: Переклад (іспанська мова)
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: Французька мова і література та переклад
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: Переклад (китайська мова)
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземних мов
освітня програма: Переклад (арабська мова)
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: Мова і література (латинська)
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.10 Прикладна лінгвістика
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: Прикладна лінгвістика
Рейтинговий список


Спеціальність: 041 Богослов’я
Факультет: Філософський факультет
освітня програма: Богослов’я
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Економічна кібернетика
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Міжнародна економіка
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Бізнес-аналітика та міжнародна статистика
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Економіка та економічна політика
Рейтинговий список


Спеціальність: 052 Політологія
Факультет: Соціологічний факультет
освітня програма: Політологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Факультет психології
освітня програма: Психологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 054 Соціологія
Факультет: Соціологічний факультет
освітня програма: Соціально-політичні та маркетингові дослідження
Рейтинговий список


Спеціальність: 054 Соціологія
Факультет: Соціологічний факультет
освітня програма: Соціальні комунікації, реклама і PR
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Філологічний факультет
освітня програма: Журналістика
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Соціологічний факультет
освітня програма: Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Облік і оподаткування
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Менеджмент організацій
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу"
освітня програма: Менеджмент
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Маркетинг
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу"
освітня програма: Підприємництво
Рейтинговий список


Спеціальність: 081 Право
Факультет: Юридичний факультет
освітня програма: Право
Рейтинговий список


Спеціальність: 091 Біологія
Факультет: Біологічний факультет
освітня програма: Біологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Екологічний факультет
освітня програма: Екологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 102 Хімія
Факультет: Хімічний факультет
освітня програма: Хімія
Рейтинговий список


Спеціальність: 103 Науки про Землю
Факультет: Факультет геології, географії, рекреації і туризму
освітня програма: Геологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 104 Фізика та астрономія
Факультет: Фізичний факультет
освітня програма: Фізика
Рейтинговий список


Спеціальність: 104 Фізика та астрономія
Факультет: Фізичний факультет
освітня програма: Астрономія
Рейтинговий список


Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет: Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем
освітня програма: Радіофізика і електроніка та біофізика
Рейтинговий список


Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет: Фізико-енергетичний факультет
освітня програма: Прикладна фізика енергетичних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет: Фізико-технічний факультет
освітня програма: Прикладна фізика
Рейтинговий список


Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет: Фізико-технічний факультет
освітня програма: Медична фізика
Рейтинговий список


Спеціальність: 106 Географія
Факультет: Факультет геології, географії, рекреації і туризму
освітня програма: Географія
Рейтинговий список


Спеціальність: 106 Географія
Факультет: Факультет геології, географії, рекреації і туризму
освітня програма: Географія рекреації та туризму
Рейтинговий список


Спеціальність: 111 Математика
Факультет: Факультет математики і інформатики
освітня програма: Математика
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Факультет математики і інформатики
освітня програма: Прикладна математика
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Факультет комп’ютерних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Факультет математики і інформатики
освітня програма: Інформатика
Рейтинговий список
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Факультет комп’ютерних наук
освітня програма: Комп'ютерна інженерія
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Факультет комп’ютерних наук
освітня програма: Кібербезпека
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Факультет комп’ютерних наук
освітня програма: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Факультет: Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних систем
освітня програма: Мікро- та наносистемна техніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Факультет: Біологічний факультет
освітня програма: Біотехнології та біоінженерія
Рейтинговий список


Спеціальність: 231 Соціальна робота
Факультет: Соціологічний факультет
освітня програма: Соціальна робота
Рейтинговий список


Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Факультет: Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
освітня програма: Готельно-ресторанна справа
Рейтинговий список


Спеціальність: 242 Туризм
Факультет: Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
освітня програма: Туризм
Рейтинговий список


Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Факультет: Економічний факультет
освітня програма: Публічне управління та адміністрування
Рейтинговий список


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
освітня програма: Міжнародні відносини та регіональні студії
Рейтинговий список


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
освітня програма: Міжнародна інформація та міжнародні комунікації
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
освітня програма: Міжнародні економічні відносини
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
освітня програма: Міжнародний бізнес
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
освітня програма: Міжнародна логістика і митна справа
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
освітня програма: Міжнародні фінанси
Рейтинговий список


Спеціальність: 293 Міжнародне право
Факультет: Юридичний факультет
Рейтинговий списокСписки вступників до ХНУ ім. Каразіна магістратури, на старші курси та заочної форми

Додаткова інформація абітурієнту ХНУ ім Каразіна

Факультети ХНУ ім Каразіна
Правила прийому ХНУ ім. Каразіна
Строки прийому документів у ХНУ ім Каразіна
Списки допущених абітурієнтів
Вартість навчання в ХНУ ім Каразіна
Списки рекомендованих до зарахування в ХНУ ім Каразіна
Списки зарахованих в ХНУ ім Каразіна

Рейтингові списки університетів Харкова

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!