Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки вступ 2017, рейтингові списки

Інформація про вступ до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки СНУ

Рейтингові списки СНУ імені Лесі Українки
Списки абітурієнтів денної форми навчання ступеня бакалавр


Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Факультет: Педагогічний
освітня програма: Дошкільна освіта
Рейтинговий список


Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет: Педагогічний
освітня програма: Початкова освіта
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Факультет: Філології та журналістики
освітня програма: Українська мова та література. Світова література
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Іноземної філології
освітня програма: Англійська мова
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Філології та журналістики
освітня програма: Польська мова
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Іноземної філології
освітня програма: Французька мова
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.03 Середня освіта (Історія)
Факультет: Історичний
освітня програма: Історія, правознавство
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.04 Середня освіта (Математика)
Факультет: Інформаційних систем, фізики та математики
освітня програма: Математика
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.05 Середня освіта (Біологія)
Факультет: Біологічний
освітня програма: Біологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.06 Середня освіта (Хімія)
Факультет: Хімічний
освітня програма: Хімія
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.07 Середня освіта (Географія)
Факультет: Географічний
освітня програма: Географія. Економіка
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.08 Середня освіта (Фізика)
Факультет: Інформаційних систем, фізики та математики
освітня програма: Фізика
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Факультет: Інформаційних систем, фізики та математики
освітня програма: Інформатика
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Факультет: Фізичної культури, спорту та здоров`я
освітня програма: Фізична культура
Рейтинговий список


Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Факультет: Педагогічний
освітня програма: Спеціальна освіта (за нозологіями)
Рейтинговий список


Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Факультет: Фізичної культури, спорту та здоров`я
освітня програма: Фізична культура і спорт
Рейтинговий список


Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Факультет: Мистецтв
освітня програма: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Рейтинговий список


Спеціальність: 024 Хореографія
Факультет: Мистецтв
освітня програма: Хореографія
Рейтинговий список


Спеціальність: 025 Музичне мистецтво
Факультет: Мистецтв
освітня програма: Музичне мистецтво
Рейтинговий список


Спеціальність: 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Факультет: Історичний
освітня програма: Музеєзнавство, пам'яткознавство, культурний туризм
Рейтинговий список


Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Факультет: Історичний
освітня програма: Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність
Рейтинговий список


Спеціальність: 032 Історія та археологія
Факультет: Історичний
освітня програма: Історія, європеїстика, археологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 033 Філософія
Факультет: Соціальних наук
освітня програма: Філософія
Рейтинговий список


Спеціальність: 034 Культурологія
Факультет: Соціальних наук
освітня програма: Культурологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література
Факультет: Філології та журналістики
освітня програма: Українська мова та література. Світова література
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.03 Слов`янські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Філології та журналістики
освітня програма: Мова та література (польська). Переклад
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Іноземної філології
освітня програма: Мова і література (німецька). Переклад
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Іноземної філології
освітня програма: Мова і література (англійська). Переклад
Рейтинговий список
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Іноземної філології
освітня програма: Мова і література (французька). Переклад
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.10 Прикладна лінгвістика
Факультет: Іноземної філології
освітня програма: Прикладна лінгвістика. Переклад і комп'ютерна лінгвістика
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Економіки та управління
освітня програма: Аналітична економіка
Рейтинговий список


Спеціальність: 052 Політологія
Факультет: Історичний
освітня програма: Політологія та державне управління
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Психології
освітня програма: Психологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Психології
освітня програма: Практична психологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 054 Соціологія
Факультет: Соціальних наук
освітня програма: Соціологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Філології та журналістики
освітня програма: Журналістика і соціальні комунікації
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Філології та журналістики
освітня програма: Видавнича справа та редагування
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Економіки та управління
освітня програма: Облік і аудит
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Економіки та управління
освітня програма: Фінанси і кредит
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Економіки та управління
освітня програма: Менеджмент
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Економіки та управління
освітня програма: Економіка підприємства
Рейтинговий список


Спеціальність: 081 Право
Факультет: Юридичний
освітня програма: Право
Рейтинговий список
Спеціальність: 091 Біологія
Факультет: Біологічний
освітня програма: Біологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Хімічний
освітня програма: Екологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 102 Хімія
Факультет: Хімічний
освітня програма: Хімія
Рейтинговий список


Спеціальність: 103 Науки про Землю
Факультет: Географічний
освітня програма: Гідрологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 104 Фізика та астрономія
Факультет: Інформаційних систем, фізики та математики
освітня програма: Фізика та астрономія
Рейтинговий список


Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет: Інформаційних систем, фізики та математики
освітня програма: Прикладна фізика та наноматеріали
Рейтинговий список


Спеціальність: 106 Географія
Факультет: Географічний
освітня програма: Географія
Рейтинговий список


Спеціальність: 111 Математика
Факультет: Інформаційних систем, фізики та математики
освітня програма: Математика
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Інформаційних систем, фізики та математики
освітня програма: Прикладна математика
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Інформаційних систем, фізики та математики
освітня програма: Комп'ютерні науки та інформаційні технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Історичний
освітня програма: Інформаційна безпека
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Хімічний
освітня програма: Хімічні технології та інженерія
Рейтинговий список


Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Факультет: Географічний
освітня програма: Геодезія та землеустрій
Рейтинговий список


Спеціальність: 205 Лісове господарство
Факультет: Біологічний
освітня програма: Лісове господарство
Рейтинговий список


Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство
Факультет: Біологічний
освітня програма: Садово-паркове господарство
Рейтинговий список


Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Факультет: Фізичної культури, спорту та здоров`я
освітня програма: Фізична терапія, ерготерапія
Рейтинговий список


Спеціальність: 231 Соціальна робота
Факультет: Педагогічний
освітня програма: Організатор соціально-педагогічної діяльності в соціумі, соціальний педагог, педагог-організатор
Рейтинговий список


Спеціальність: 231 Соціальна робота
Факультет: Соціальних наук
освітня програма: Соціальна робота
Рейтинговий список


Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Факультет: Географічний
освітня програма: Готельно-ресторанна справа
Рейтинговий список


Спеціальність: 242 Туризм
Факультет: Географічний
освітня програма: Туризм
Рейтинговий список
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Міжнародних відносин
освітня програма: Міжнародні відносини
Рейтинговий список


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Міжнародних відносин
освітня програма: Регіональні студії
Рейтинговий список


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Міжнародних відносин
освітня програма: Міжнародна інформація та суспільні комунікації
Рейтинговий список


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Міжнародних відносин
освітня програма: Політична аналітика
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Міжнародних відносин
освітня програма: Міжнародні економічні відносини
Рейтинговий список


Рейтингові списки абітурієнтів СНУ на старші курси, магістратуру та заочну форму навчання


Рейтингові списки ВНЗ Луцька та Волині

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!