ХПІ Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" вступ 2017, рейтингові списки

Вступ до Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" ХПІ вступ 2016, рейтингові списки


Рейтингові списки ХПІСписки абітурієнтів ХПІ денної форми навчання ступеня бакалавр


Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Факультет: Соціально-гуманітарних технологій
освітня програма: Фізична культура і спорт
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Соціально-гуманітарних технологій
освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно)
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.10 Прикладна лінгвістика
Факультет: Соціально-гуманітарних технологій
освітня програма: Прикладна лінгвістика
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Економічний
освітня програма: Економіка підприємства
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Економічний
освітня програма: Управління персоналом та економіка праці
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Бізнесу та фінансів
освітня програма: Економічна кібернетика
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Соціально-гуманітарних технологій
освітня програма: Психологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 054 Соціологія
Факультет: Соціально-гуманітарних технологій
освітня програма: Соціологія управління
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Економічний
освітня програма: Облік, аудит і оподаткування
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Економічний
освітня програма: Бізнес-аналітика
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Бізнесу та фінансів
освітня програма: Фінанси і банківська справа
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Бізнесу та фінансів
освітня програма: Податкова справа
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Економічний
освітня програма: Менеджмент підприємств та організацій
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Економічний
освітня програма: Управління підприємницькою діяльністю
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Бізнесу та фінансів
освітня програма: Менеджмент організацій і адміністрування
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Бізнесу та фінансів
освітня програма: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Бізнесу та фінансів
освітня програма: Міжнародний бізнес
Рейтинговий список
Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Бізнесу та фінансів
освітня програма: Бізнес-адміністрування
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: Економічний
освітня програма: Рекламний бізнес
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: Економічний
освітня програма: Маркетинг та правова охорона інтелектуальної власності
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: Бізнесу та фінансів
освітня програма: Маркетинговий менеджмент
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Бізнесу та фінансів
освітня програма: Товарознавство і торговельне підприємництво
Рейтинговий список


Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Інтегрованих технологій і хімічної техніки
освітня програма: Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища
Рейтинговий список


Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет: Автоматики та приладобудування
освітня програма: Інженерія радіоелектронних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Інженерно-фізичний
освітня програма: Комп'ютерна механіка
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Інженерно-фізичний
освітня програма: Комп'ютерне моделювання процесів та систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Комп'ютерних наук і програмної інженерії
освітня програма: Інтелектуальний аналіз даних
Рейтинговий список


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет: Комп'ютерних наук і програмної інженерії
освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Механіко-технологічний
освітня програма: Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології
Рейтинговий список
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Комп'ютерне проектування транспортних засобів
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Комп'ютерне моделювання технічних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Інженерно-фізичний
освітня програма: Інформаційні технології проектування
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Інженерно-фізичний
освітня програма: Проектування, створення та аналіз комп'ютерних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Комп'ютерних наук і програмної інженерії
освітня програма: Інформаційно-аналітичні системи та технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Комп'ютерних наук і програмної інженерії
освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Комп'ютерних наук і програмної інженерії
освітня програма: Управління проектами у сфері інформаційних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Комп'ютерних та інформаційних технологій
освітня програма: Системи штучного інтелекту
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
освітня програма: Інженерія даних та знань
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Комп'ютерних та інформаційних технологій
освітня програма: Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Комп'ютерне моделювання технічних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Механіко-технологічний
освітня програма: Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Комп'ютерне проектування транспортних засобів
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Інженерно-фізичний
освітня програма: Інформаційні технології проектування
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Інженерно-фізичний
освітня програма: Проектування, створення та аналіз комп'ютерних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Комп'ютерних наук і програмної інженерії
освітня програма: Інформаційно-аналітичні системи та технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Комп'ютерних наук і програмної інженерії
освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Комп'ютерних наук і програмної інженерії
освітня програма: Управління проектами у сфері інформаційних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Комп'ютерних та інформаційних технологій
освітня програма: Системи штучного інтелекту
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Комп'ютерних та інформаційних технологій
освітня програма: Інженерія даних та знань
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Комп'ютерних та інформаційних технологій
освітня програма: Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей
Рейтинговий список


Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Автоматики та приладобудування
освітня програма: Прикладні комп'ютерні системи
Рейтинговий список


Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Комп'ютерних та інформаційних технологій
освітня програма: Системне програмування
Рейтинговий список
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Комп'ютерних та інформаційних технологій
освітня програма: Спеціалізовані комп’ютерні системи
Рейтинговий список


Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Комп'ютерних та інформаційних технологій
освітня програма: Комп’ютерні системи та мережі
Рейтинговий список


Спеціальність: 124 Системний аналіз
Факультет: Комп'ютерних наук і програмної інженерії
освітня програма: Системний аналіз і управління
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Механіко-технологічний
освітня програма: Обладнання та технології ливарного виробництва
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Механіко-технологічний
освітня програма: Обладнання та технології обробки тиском
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Машинобудівний
освітня програма: Інтегровані технології машинобудування
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Машинобудівний
освітня програма: Технології автоматизованого виробництва
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Машинобудівний
освітня програма: Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Машинобудівний
освітня програма: Інженерія логістичних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Інженерно-фізичний
освітня програма: Комп'ютерне моделювання теплових та механічних процесів
Рейтинговий список


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Факультет: Механіко-технологічний
освітня програма: Прикладне матеріалознавство та комп'ютерна інженерія матеріалів
Рейтинговий список


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Факультет: Механіко-технологічний
освітня програма: Нові функціональні матеріали та нанотехнології
Рейтинговий список


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Факультет: Механіко-технологічний
освітня програма: Зварювання та споріднені процеси і технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Факультет: Фізико-технічний
освітня програма: Фізика та технології наноматеріалів
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Машинобудівний
освітня програма: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Енергомашинобудівний
освітня програма: Машини і механізми нафтогазових промислів
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Автомобілі та трактори
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Транспортні засоби високої прохідності
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Інтегрованих технологій і хімічної техніки
освітня програма: Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Електронні та мікропроцесорні системи транспортних засобів
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Електричний транспорт
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Фізико-технічний
освітня програма: Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Електроенергетичний
освітня програма: Електричні станції
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Електроенергетичний
освітня програма: Електричні системи і мережі
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Електроенергетичний
освітня програма: Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Електроенергетичний
освітня програма: Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Електроенергетичний
освітня програма: Технології кібербезпеки в електроенергетиці
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Електроенергетичний
освітня програма: Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Електромашинобудівний
освітня програма: Електричні машини
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Електромашинобудівний
освітня програма: Електричні апарати
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Електромашинобудівний
освітня програма: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Електромашинобудівний
освітня програма: Електропобутова техніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Електромашинобудівний
освітня програма: Мехатроніка та робототехніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Факультет: Енергомашинобудівний
освітня програма: Енергогенеруючі технології та устаткування
Рейтинговий список


Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Факультет: Енергомашинобудівний
освітня програма: Комп'ютерна інженерія турбомашин
Рейтинговий список


Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Двигуни внутрішнього згоряння
Рейтинговий список


Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння
Рейтинговий список


Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Факультет: Фізико-технічний
освітня програма: Кріогенна та холодильна техніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Факультет: Енергомашинобудівний
освітня програма: Теплові процеси в енергетичному обладнанні
Рейтинговий список


Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Факультет: Енергомашинобудівний
освітня програма: Промислова та комунальна теплоенергетика
Рейтинговий список


Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Факультет: Енергомашинобудівний
освітня програма: Енергетичний менеджмент та енергоефективність
Рейтинговий список


Спеціальність: 145 Гідроенергетика
Факультет: Енергомашинобудівний
освітня програма: Гідроенергетика
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Механіко-технологічний
освітня програма: Комп'ютеризовані системи керування технологічними процесами
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Машинобудівний
освітня програма: Автоматизація управління технологічною підготовкою виробництва в машинобудуванні
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Енергомашинобудівний
освітня програма: Комп'ютерно-інформаційні технології в енергетиці
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Автоматики та приладобудування
освітня програма: Комп'ютеризовані системи управління і автоматика
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Інтегрованих технологій і хімічної техніки
освітня програма: Комп'ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Інтегрованих технологій і хімічної техніки
освітня програма: Комп'ютерно-інтегровані енергоефективні системи і програмне забезпечення
Рейтинговий список


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Факультет: Електромашинобудівний
освітня програма: Комп'ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
Рейтинговий список


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Факультет: Автоматики та приладобудування
освітня програма: Метрологія та вимірювальна техніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Факультет: Автоматики та приладобудування
освітня програма: Інформаційно-вимірювальні системи
Рейтинговий список


Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Факультет: Фізико-технічний
освітня програма: Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики
Рейтинговий список


Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Факультет: Електромашинобудівний
освітня програма: Фізична та біомедична електроніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Технології неорганічних речовин
освітня програма: Хімічні технології неорганічних речовин
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Технології неорганічних речовин
освітня програма: Технічна електрохімія
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Технології неорганічних речовин
освітня програма: Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Технології неорганічних речовин
освітня програма: Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Технології органічних речовин
освітня програма: Хімічні технології органічних речовин
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Технології органічних речовин
освітня програма: Технології переробки нафти, газу і твердого палива
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Технології органічних речовин
освітня програма: Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Технології органічних речовин
освітня програма: Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Інтегрованих технологій і хімічної техніки
освітня програма: Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Інтегрованих технологій і хімічної техніки
освітня програма: Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів
Рейтинговий список


Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Факультет: Технології органічних речовин
освітня програма: Промислова біотехнологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Факультет: Технології органічних речовин
освітня програма: Фармацевтична біотехнологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 171 Електроніка
Факультет: Електромашинобудівний
освітня програма: Промислова електроніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 171 Електроніка
Факультет: Комп'ютерних та інформаційних технологій
освітня програма: Мультимедійні інформаційні технології і системи
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Автоматики та приладобудування
освітня програма: Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп'ютерних системах
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Комп'ютерних та інформаційних технологій
освітня програма: Телекомунікаційні системи і мережі
Рейтинговий список


Спеціальність: 181 Харчові технології
Факультет: Технології органічних речовин
освітня програма: Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел
Рейтинговий список
Спеціальність: 181 Харчові технології
Факультет: Технології органічних речовин
освітня програма: Технології продуктів бродіння і виноробства
Рейтинговий список


Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Факультет: Технології органічних речовин
освітня програма: Видобування нафти і газу
Рейтинговий список


Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія
Факультет: Комп'ютерних наук і програмної інженерії
освітня програма: Інформаційні технології в медіаіндустрії
Рейтинговий список


Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Факультет: Механіко-технологічний
освітня програма: Охорона праці
Рейтинговий список


Спеціальність: 273 Залізничний транспорт
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Локомотиви та локомотивне господарство
Рейтинговий список


Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Факультет: Транспортного машинобудування
освітня програма: Автомобілі та автомобільне господарство
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Економічний
освітня програма: Міжнародна економіка
Рейтинговий список


Списки абітурієнтів ХПІ на старші курси, магістратури та заочної форми навчання

Довідкова інформація абітурієнту ХПІ (ХПИ)Рейтингові списки університетів Харкова

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!