ХПІ Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" вступ 2016, рейтингові списки

Інформація про вступ до Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" ХПІ вступ 2016, рейтингові списки

Рейтингові списки ХПІ


Списки абітурієнтів до ХПІ магістратури, інших ступенів та заочної форми

Списки абітурієнтів ХПІ денної форми навчання ступеня бакалавр
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Автоматизація управління технологічною підготовкою виробництва в машинобудуванні

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп'ютеризовані системи управління і автоматика

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп'ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп'ютерно-інтегровані енерготехнологічні системи та комплекси

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси у ливарному виробництві

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Комп'ютерно-інформаційні технології в енергетиці

Автомобільний транспорт, Автомобілі та автомобільне господарство

Біотехнології та біоінженерія, Промислова біотехнологія

Біотехнології та біоінженерія, Фармацевтична біотехнологія

Видавництво та поліграфія, Інформаційні технології в медіаіндустрії

Галузеве машинобудування, Автомобілі та трактори

Галузеве машинобудування, Машини і механізми нафтових і газових промислів

Галузеве машинобудування, Обладнання переробних і харчових виробництв

Галузеве машинобудування, Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Галузеве машинобудування, Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (факультет: Німецький технічний)

Галузеве машинобудування, Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (факультет: Машинобудівний)

Галузеве машинобудування, Транспортні засоби високої прохідності

Гідроенергетика, Гідроенергетика

Екологія, Інженерна екологія

Економіка, Економіка підприємства

Економіка, Економічна кібернетика

Економіка, Управління персоналом та економіка праці

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електричний транспорт

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електричні апарати

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електричні машини

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електричні системи і мережі

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електричні станції

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка

Електроенергетика, електротехніка та електром (еханіка, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (факультет: Німецький технічний)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (факультет: Електромашинобудівний)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електронні та мікропроцесорні системи транспортних засобів

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електропобутова техніка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Мехатроніка та робототехніка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

Електроніка, Мультимедійні інформаційні технології і системи

Електроніка, Промислова електроніка (факультет: Електромашинобудівний)

Електроніка, Промислова електроніка (факультет: Німецький технічний)

Енергетичне машинобудування, Двигуни внутрішнього згоряння

Енергетичне машинобудування, Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння

Енергетичне машинобудування, Енергогенеруючі технології та установки

Енергетичне машинобудування, Кріогенна та холодильна техніка

Енергетичне машинобудування, Турбіни

Залізничний транспорт, Локомотиви та локомотивне господарство

Інженерія програмного забезпечення, Розподілені програмні системи і технології

Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні системи та мережі

Комп’ютерна інженерія, Комп'ютерні системи та пристрої (факультет: Автоматики та приладобудування)

Комп’ютерна інженерія, Комп'ютерні системи та пристрої (факультет: Німецький технічний)

Комп’ютерна інженерія, Системне програмування

Комп’ютерна інженерія, Спеціалізовані комп'ютерні системи

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інтелектуальні системи прийняття рішень

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інформаційні технології аналізу та моделювання бізнес-процесів

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інформаційні технології консолідації знань

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інформаційні технології проектування

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Комп'ютерне моделювання технічних систем

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Комп'ютерне проектування транспортних засобів

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Проектування, створення та аналіз комп'ютерних систем

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Системи штучного інтелекту

Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Маркетинг, Маркетинг та правова охорона інтелектуальної власності

Маркетинг, Маркетинговий менеджмент

Маркетинг, Рекламний бізнес

Матеріалознавство, Зварювання та споріднені процеси і технології

Матеріалознавство, Інженерія нових функціональних матеріалів та нанотехнології

Матеріалознавство, Матеріалознавство в сучасних технологіях

Матеріалознавство, Фізичне матеріалознавство

Менеджмент, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент, Менеджмент інвестиційної діяльності

Менеджмент, Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент, Менеджмент підприємств та організацій

Менеджмент, Управління підприємницькою діяльністю

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Інформаційно-вимірювальна техніка контролю якості, діагностики та екологічного моніторингу

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Інформаційно-вимірювальні системи

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Метрологія та вимірювальна техніка

Мікро- та наносистемна техніка, Мікро- та наносистемна техніка для геліоенергетики

Мікро- та наносистемна техніка, Фізична та біомедична електроніка

Нафтогазова інженерія та технології, Видобування нафти і газу

Облік і оподаткування, Облік, аудит і оподаткування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Товарознавство і торговельне підприємництво

Прикладна математика, Інтелектуальний аналіз даних

Прикладна математика, Комп'ютерна механіка (факультет: Інженерно-фізичний)

Прикладна математика, Комп'ютерна механіка (факультет: Німецький технічний)

Прикладна математика, Математичне та програмне забезпечення аерокосмічної техніки

Прикладна механіка, Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Прикладна механіка, Інженерія логістичних систем (факультет: Машинобудівний)

Прикладна механіка, Інженерія логістичних систем (факультет: Німецький технічний)

Прикладна механіка, Інтегровані технології машинобудування (факультет: Машинобудівний)

Прикладна механіка, Інтегровані технології машинобудування (факультет: Німецький технічний)

Прикладна механіка, Комп'ютерне моделювання теплових та механічних процесів

Прикладна механіка, Металорізальні верстати та системи

Прикладна механіка, Обладнання та технології ливарного виробництва

Прикладна механіка, Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

Прикладна механіка, Технології автоматизованого виробництва

Прикладна фізика та наноматеріали, Радіофізика і електроніка

Психологія, Психологія

Системний аналіз, Інформаційні технології системного аналізу

Соціологія, Соціологічний супровід управління соціально-економічними процесами в організаціях

Телекомунікації та радіотехніка, Засоби телекомунікацій в інформаційно-комп'ютерних системах

Телекомунікації та радіотехніка, Телекомунікаційні системи і мережі

Теплоенергетика, Енергетичний менеджмент та енергоефективність у промисловості та комунальній сфері

Теплоенергетика, Промислова та комунальна теплоенергетика

Теплоенергетика, Теплові процеси в енергетичному обладнанні

Фізична культура і спорт, Фізична культура і спорт

Філологія, переклад

Філологія, Прикладна та комп'ютерна лінгвістика

Фінанси, банківська справа та страхування, Оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси і кредит

Харчові технології, Технології жирів і жирозамінників

Харчові технології, Технології продуктів бродіння і виноробства

Хімічні технології та інженерія, Технічна електрохімія

Хімічні технології та інженерія, Технології переробки нафти, газу і твердого палива

Хімічні технології та інженерія, Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів

Хімічні технології та інженерія, Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології високомолекулярних сполук

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології неорганічних речовин

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології органічних речовин

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Хімічні технології та інженерія, Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Цивільна безпека, Охорона праці


Списки абітурієнтів ХПІ на вступ інфо

Довідкова інформація абітурієнту ХПІ (ХПИ)Рейтингові списки університетів Харкова

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!