ЗНТУ Запорізький національний технічний університет вступ 2017, рейтингові списки


Вступ до Запорізького національного технічного університетуРейтингові списки ЗНТУСписки абітурієнтів ЗНТУ денної форми навчання ступеня бакалавр


Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
освітня програма: корекційна освіта
Рейтинговий список


Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
освітня програма: фізичне виховання
Рейтинговий список


Спеціальність: 022 Дизайн
освітня програма: дизайн
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
освітня програма: переклад (англійська)
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
освітня програма: Управління персоналом та економіка праці
Рейтинговий список


Спеціальність: 052 Політологія
освітня програма: політологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
освітня програма: психологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 054 Соціологія
освітня програма: соціологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
освітня програма: журналістика
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
освітня програма: облік і аудит
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
освітня програма: фінанси і кредит
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
освітня програма: менеджмент в будівництві; менеджмент організацій і адміністрування
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
освітня програма: маркетинг
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
освітня програма: економіка агропромислових формувань; економіка підприємства; економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності; організація торгівлі та комерційна логістика; підприємницька діяльність
Рейтинговий список


Спеціальність: 081 Право
освітня програма: правознавство
Рейтинговий список


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
освітня програма: інженерія програмного забезпечення
Рейтинговий список
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
освітня програма: комп’ютерні науки
Рейтинговий список


Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
освітня програма: комп'ютерні системи та мережі; спеціалізовані комп'ютерні системи
Рейтинговий список


Спеціальність: 124 Системний аналіз
освітня програма: інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
освітня програма: безпека інформаційних і комунікаційних систем; системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
освітня програма: відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій; обладнання та технології ливарного виробництва; обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування; технології машинобудування; технології та устаткування зварювання
Рейтинговий список


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
освітня програма: композиційні та порошкові матеріали, покриття; прикладне матеріалознавство; термічна обробка металів
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
освітня програма: двигуни внутрішнього згорання; колісні та гусеничні транспортні засоби; металорізальні верстати та системи; підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Рейтинговий список


Спеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
освітня програма: авіаційні двигуни та енергетичні установки; технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
Рейтинговий список


Спеціальність: 136 Металургія
освітня програма: ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
освітня програма: електричні машини і апарати; електричні та електронні апарати; електромеханічне обладнання енергоємних виробництв; електромеханічні системи автоматизації та електропривод; електротехнічні системи електроспоживання; енергетичний менеджмент
Рейтинговий список


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
освітня програма: якість, стандартизація та сертифікація
Рейтинговий список


Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
освітня програма: мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
освітня програма: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки; Інформаційні мережі зв’язку; радіоелектронні апарати та засоби; радіотехніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 173 Авіоніка
освітня програма: електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів
Рейтинговий список


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
освітня програма: промислове і цивільне будівництво
Рейтинговий список


Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
освітня програма: фізична реабілітація
Рейтинговий список


Спеціальність: 231 Соціальна робота
освітня програма: соціальна робота
Рейтинговий список
Спеціальність: 242 Туризм
освітня програма: туризмознавство
Рейтинговий список


Спеціальність: 275 Транспортні технології
Спеціалізація: 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
освітня програма: На залізничному транспорті
Рейтинговий список


Спеціальність: 275 Транспортні технології
Спеціалізація: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
освітня програма: На автомобільному транспорті
Рейтинговий список


Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
освітня програма: регіональне управління
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
освітня програма: міжнародний бізнес
Рейтинговий список


Списки вступників ЗНТУ магістратури, на старші курси та заочної форми


Рейтингові списки ВНЗ на вступ інфо 2017

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!