ЛНТУ Луцький національний технічний університет вступ 2017, рейтингові спискиВступ до Луцького національного технічного університету


Рейтингові списки ЛНТУ


Списки абітурієнтів ЛНТУ денної форми навчання ступеня бакалавр


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Факультет: Технологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.10 Комп`ютерні технології
Факультет: Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
освітня програма: Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні
Рейтинговий список


Спеціальність: 022 Дизайн
Факультет: Факультет будівництва та дизайну
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Факультет бізнесу
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Факультет обліку та фінансів
Рейтинговий список
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Факультет обліку та фінансів
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Факультет бізнесу
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: Факультет бізнесу
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Факультет бізнесу
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Факультет бізнесу
Рейтинговий список


Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Факультет екології та приладоенергетичних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Факультет будівництва та дизайну
Рейтинговий список


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет: Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Рейтинговий список
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Технологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Факультет: Технологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Машинобудівний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Факультет екології та приладоенергетичних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Технологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Факультет: Технологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Факультет: Технологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 171 Електроніка
Факультет: Технологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Технологічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 181 Харчові технології
Факультет: Машинобудівний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості
Факультет: Машинобудівний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування
Факультет: Факультет будівництва та дизайну
Рейтинговий список


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет: Факультет будівництва та дизайну
Рейтинговий список


Спеціальність: 205 Лісове господарство
Факультет: Машинобудівний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 208 Агроінженерія
Факультет: Машинобудівний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Факультет: Факультет екології та приладоенергетичних систем
Рейтинговий список
Спеціальність: 242 Туризм
Факультет: Факультет екології та приладоенергетичних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Факультет: Факультет екології та приладоенергетичних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Факультет: Машинобудівний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 275 Транспортні технології
Спеціалізація: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Факультет: Машинобудівний факультет
освітня програма: На автомобільному транспорті
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Факультет бізнесу
Рейтинговий список


Рейтингові списки абітурієнтів ЛНТУ на старші курси, магістратуру та заочну форму навчання

Додаткова інформація абітурієнту ЛНТУ
Рейтингові списки ВНЗ Луцька та Волині

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!