НПУ Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова вступ 2017, рейтингові списки

НПУ Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  вступ
Вступ до НПУ Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова


Рейтингові списки НПУ ДрагомановаСписки абітурієнтів НПУ Драгоманова денної форми навчання ступеня бакалавр


Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Факультет: Факультет соціально-економічної освіти та управління
Рейтинговий список


Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Факультет: Факультет педагогіки та психології
Рейтинговий список


Спеціальність: 013 Початкова освіта
Факультет: Факультет педагогіки та психології
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Факультет: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Рейтинговий список
Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Факультет іноземної філології
освітня програма: Мова і література (англійська)
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Факультет іноземної філології
освітня програма: німецька мова
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Факультет іноземної філології
освітня програма: французька мова
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Факультет іноземної філології
освітня програма: мова і література (італійська)
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Факультет іноземної філології
освітня програма: Мова і література (іспанська)
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.02 Середня освіта (Мова і література)
Факультет: Факультет іноземної філології
освітня програма: Російська мова і література
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.03 Середня освіта (Історія)
Факультет: Факультет історичної освіти
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.04 Середня освіта (Математика)
Факультет: Фізико-математичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.05 Середня освіта (Біологія)
Факультет: Факультет природничо-географічної освіти та екології
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.06 Середня освіта (Хімія)
Факультет: Факультет природничо-географічної освіти та екології
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.07 Середня освіта (Географія)
Факультет: Факультет природничо-географічної освіти та екології
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.08 Середня освіта (Фізика)
Факультет: Фізико-математичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Факультет: Факультет інформатики
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Факультет: Інженерно-педагогічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Факультет: Факультет фізичного виховання та спорту
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Факультет: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Факультет: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського
Рейтинговий список


Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізація: 014.14 Середня освіта (Здоров’я людини)
Факультет: Факультет педагогіки та психології
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Факультет: Інженерно-педагогічний факультет
освітня програма: Дизайн
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Факультет: Інженерно-педагогічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.04 Деревообробка
Факультет: Інженерно-педагогічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.05 Документознавство
Факультет: Інженерно-педагогічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.10 Комп`ютерні технології
Факультет: Інженерно-педагогічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.15 Охорона праці
Факультет: Інженерно-педагогічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.16 Сфера обслуговування
Факультет: Інженерно-педагогічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.17 Технологія виробів легкої промисловості
Факультет: Інженерно-педагогічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.21 Харчові технології
Факультет: Інженерно-педагогічний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Факультет: Факультет корекційної педагогіки та психології
освітня програма: олігофренопедагогіка
Рейтинговий список


Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Факультет: Факультет корекційної педагогіки та психології
освітня програма: Логопедія
Рейтинговий список


Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Факультет: Факультет корекційної педагогіки та психології
освітня програма: тифлопедагогіка
Рейтинговий список


Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Факультет: Факультет корекційної педагогіки та психології
освітня програма: сурдопедагогіка
Рейтинговий список


Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Факультет: Факультет корекційної педагогіки та психології
освітня програма: ортопедагогіка
Рейтинговий список


Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Факультет: Факультет фізичного виховання та спорту
Рейтинговий список


Спеціальність: 022 Дизайн
Факультет: Факультет філософської освіти і науки
Рейтинговий список


Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Факультет: Факультет педагогіки та психології
Рейтинговий список


Спеціальність: 024 Хореографія
Факультет: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського
Рейтинговий список


Спеціальність: 025 Музичне мистецтво
Факультет: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського
Рейтинговий список


Спеціальність: 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Факультет: Факультет соціально-економічної освіти та управління
Рейтинговий список


Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Факультет: Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації
Рейтинговий список


Спеціальність: 031 Релігієзнавство
Факультет: Факультет філософської освіти і науки
Рейтинговий список


Спеціальність: 032 Історія та археологія
Факультет: Факультет історичної освіти
Рейтинговий список


Спеціальність: 033 Філософія
Факультет: Факультет філософської освіти і науки
Рейтинговий список


Спеціальність: 034 Культурологія
Факультет: Факультет філософської освіти і науки
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література
Факультет: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.03 Слов`янські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземної філології
Рейтинговий список
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземної філології
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Факультет іноземної філології
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Факультет соціально-економічної освіти та управління
Рейтинговий список


Спеціальність: 052 Політологія
Факультет: Факультет політології та права
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Факультет педагогіки та психології
освітня програма: Практична психологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Факультет корекційної педагогіки та психології
освітня програма: спеціальна, клінична
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: "факультет%психол"
Рейтинговий список


Спеціальність: 054 Соціологія
Факультет: Факультет соціально-економічної освіти та управління
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Факультет соціально-економічної освіти та управління
Рейтинговий список
Спеціальність: 081 Право
Факультет: Факультет політології та права
Рейтинговий список


Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Факультет природничо-географічної освіти та екології
Рейтинговий список


Спеціальність: 104 Фізика та астрономія
Факультет: Фізико-математичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 111 Математика
Факультет: Фізико-математичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Фізико-математичний факультет
Рейтинговий список


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет: Факультет інформатики
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Факультет інформатики
Рейтинговий список


Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Факультет: Факультет інформатики
Рейтинговий список


Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Факультет: Факультет фізичного виховання та спорту
Рейтинговий список


Спеціальність: 231 Соціальна робота
Факультет: Факультет соціально-економічної освіти та управління
Рейтинговий список


Спеціальність: 231 Соціальна робота
Факультет: Факультет соціально-економічної освіти та управління
Рейтинговий список


Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення
Факультет: Факультет соціально-економічної освіти та управління
Рейтинговий список


Спеціальність: 242 Туризм
Факультет: Факультет природничо-географічної освіти та екології
Рейтинговий список


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Факультет історичної освіти
Рейтинговий списокСпеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: "факультет%психол"
Рейтинговий списокСписки вступників до НПУ Драгоманова на старші курси, магістратуру та заочну форму

Довідкова інформація вступнику НПУ ім Драгоманова


Спеціальності
Правила прийому
Місця державного замовлення
Вартість начання 

Університети Києва

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!