Рейтингові списки 2017 ВНЗ Одеси та Одеської області на Абіт пошук


Національний університет "Одеська юридична академія"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Одеський національний політехнічний університет

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Одеський національний економічний університет

Одеський національний морський університет

Одеський національний медичний університет

Одеська національна академія харчових технологій

Національний університет "Одеська морська академія"

Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій

Комунальний заклад "Одеське обласне базове медичне училище"

Державний вищий навчальний заклад "Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника"

Державний вищий навчальний заклад "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу"

Одеський державний аграрний університет

Відокремлений структурний підрозділ Одеський коледж комп'ютерних технологій Одеського державного екологічного університету

Одеський державний університет внутрішніх справ

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Міжнародний гуманітарний університет

Відокремлений підрозділ "Технікум газової і нафтової промисловості Одеської національної академії харчових технологій"

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Морехідний коледж технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія»

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Одеський автомобільно - дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету

Державний вищий навчальний заклад "Одеський коледж транспортних технологій"

Одеський державний екологічний університет

Державний вищий навчальний заклад "Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум"

Вищий навчальний комунальний заклад «Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області

Обласна комунальна установа "Білгород-Дністровське медичне училище"

Білгород-Дністровський державний аграрний технікум

Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського господарства

Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій

Морехідне училище ім. О.І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія»

Коледж зв'язку та інформатизації Одеської національної академії зв'язку імені О.С. Попова

МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. В.О. ЖУКОВСЬКОГО

Вищий навчальний комунальний заклад "Одеське педагогічне училище"

Економіко-правовий коледж Міжнародного гуманітарного університету

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

Петрівський державний аграрний технікум

Товариство з обмеженою відповідальністю "Iзмаїльське медичне училище"

Вищий навчальний комунальний заклад "Одеське театрально-художнє училище"

Відокремлений підрозділ «Медичний коледж Одеського медичного інституту» Міжнародного гуманітарного університету

Вищий навчальний комунальний заклад "Балтське педагогічне училище" Одеської області

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Чорноморський морський коледж Одеського національного морського університету

Відокремлений структурний підрозділ Ананьївський аграрно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

Приватний вищий навчальний заклад "Одеський коледж комп'ютерних технологій "Сервер"

Комунальний заклад "Одеське училище мистецтв і культури імені К.Ф. Данькевича"

Коледж вищого навчального закладу «Одеської державної академії технічного регулювання та якості»

Філія "Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж" Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Вищий навчальний заклад "Одеська державна академія технічного регулювання та якості"

Вищий навчальний комунальний заклад "Одеське художнє училище імені Митрофана Борисовича Грекова"

Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Відокремлений підрозділ університету "Коледж економіки та соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова"

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Ізмаїльський технікум економіки і права

Одеський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Кілійський транспортний коледж Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Придунайська філія Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізмаїльський інститут водного транспорту"

Військова академія (м. Одеса)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Одеський інститут підприємництва та права"

Одеський коледж Київського університету культури

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія»

Відокремлений підрозділ «Одеський факультет Київського національного університету культури і мистецтв»

Відокремлений підрозділ "Одеський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури"

Відокремлений підрозділ "Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій"

Дунайський факультет морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Інститут Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія»

Одеська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"

Філія "Ренійський інститут Приватного вищого навчального закладу "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!