23 травня 2016 р.

Вступна кампанія 2016 буде проходити з новим переліком спеціальностей

Основною новацією вступної кампанії 2016 можна вважати те, що прийом до ВНЗ з 2016 здійснюється за новим переліком спеціальностей, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 29.04.2015 року № 266.

Наводимо новий перелік спеціальностей.


Хоча постанова затверджена ще більш ніж рік тому перехід на нові спеціальності здійснюється саме під час вступної кампанії 2016 року, адже вищим навчальним закладам необхідно підготуватися до вступної кампанії з новими спеціальностями завчасно. Окрім того що найголовніше  - вибір предметів ЗНО відбувається на основі опублікованих правил прийому до ВНЗ, де вказано на яку спеціальність які необхідні сертифікати ЗНО.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266
ПЕРЕЛІК
галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
Шифр галузі
Галузь знань
Код спеціальності
Найменування спеціальності
01
Освіта
011
Науки про освіту

012
Дошкільна освіта

013
Початкова освіта

014
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

015
Професійна освіта (за спеціалізаціями)

016
Спеціальна освіта

017
Фізична культура і спорт
02
Культура і мистецтво
021
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022
Дизайн

023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024
Хореографія

025
Музичне мистецтво

026
Сценічне мистецтво

027
Музеєзнавство, пам’яткознавство

028
Менеджмент соціокультурної діяльності

029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
03
Гуманітарні науки
031
Релігієзнавство

032
Історія та археологія

033
Філософія

034
Культурологія

035
Філологія
04
Богослов’я
041
Богослов’я
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка

052
Політологія

053
Психологія

054
Соціологія

055
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

056
Міжнародні економічні відносини
06
Журналістика
061
Журналістика
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування

072
Фінанси, банківська справа та страхування

073
Менеджмент

074
Публічне управління та адміністрування

075
Маркетинг

076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
08
Право
081
Право

082
Міжнародне право
09
Біологія
091
Біологія
10
Природничі науки
101
Екологія

102
Хімія

103
Науки про Землю*

104
Фізика та астрономія

105
Прикладна фізика та наноматеріали
11
Математика та статистика
111
Математика

112
Статистика

113
Прикладна математика
12
Інформаційні технології
121
Інженерія програмного забезпечення

122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123
Комп’ютерна інженерія

124
Системний аналіз

125
Кібербезпека
13
Механічна інженерія
131
Прикладна механіка

132
Матеріалознавство


133
Галузеве машинобудування


134
Авіаційна та ракетно-космічна техніка


135
Суднобудування


136
Металургія
14
Електрична інженерія
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142
Енергетичне машинобудування

143
Атомна енергетика

144
Теплоенергетика

145
Гідроенергетика
15
Автоматизація та приладобудування
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153
Мікро- та наносистемна техніка
16
Хімічна та біоінженерія
161
Хімічні технології та інженерія

162
Біотехнології та біоінженерія

163
Біомедична інженерія
17
Електроніка та телекомунікації
171
Електроніка

172
Телекомунікації та радіотехніка

173
Авіоніка
18
Виробництво та технології
181
Харчові технології

182
Технології легкої промисловості

183
Технології захисту навколишнього середовища

184
Гірництво

185
Нафтогазова інженерія та технології

186
Видавництво та поліграфія
19
Архітектура та будівництво
191
Архітектура та містобудування

192
Будівництво та цивільна інженерія

193
Геодезія та землеустрій
20
Аграрні науки та продовольство
201
Агрономія

202
Захист і карантин рослин


203
Садівництво та виноградарство


204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва


205
Лісове господарство


206
Садово-паркове господарство


207
Водні біоресурси та аквакультура


208
Агроінженерія
21
Ветеринарна медицина
211
Ветеринарна медицина

212
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
22
Охорона здоров’я
221
Стоматологія

222
Медицина

223
Медсестринство

224
Технології медичної діагностики та лікування

225
Медична та психологічна реабілітація

226
Фармація

227
Фізична реабілітація
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота


232
Соціальне забезпечення
24
Сфера обслуговування
241
Готельно-ресторанна справа

242
Туризм
25
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
251
Державна безпека

252
Безпека державного кордону

253
Військове управління (за видами збройних сил)

254
Забезпечення військ (сил)


255
Озброєння та військова техніка
26
Цивільна безпека
261
Пожежна безпека

262
Правоохоронна діяльність

263
Цивільна безпека
27
Транспорт
271
Річковий та морський транспорт

272
Авіаційний транспорт

273
Залізничний транспорт

274
Автомобільний транспорт

275
Транспортні технології (за видами)
______________
* Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі включно із гідросферою і атмосферою, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія, геоморфологія, фізична географія та інші науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія, палеоекологія.

_____________________

*********************************
Цікавить Вступ до ВНЗ?
Підписуйтеся та спілкуйтеся у Facebook спільноті блогу про вступ та на записи у Google+
*********************************Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!