НАУ Національний авіаційний університет вступ на навчання вступ 2017, рейтингові списки

Вступ до Національного авіаційного університету НАУ

Рейтингові списки НАУ
Списки абітурієнтів НАУ денної форми навчання ступеня бакалавр


Спеціальність: 022 Дизайн
Факультет: Навчально-науковий інститут аеропортів
освітня програма: Дизайн
Рейтинговий список


Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
освітня програма: Документознавство та інформаційна діяльність
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно)
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
освітня програма: Економічна кібернетика
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
освітня програма: Міжнародна економіка
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
освітня програма: Економіка підприємства
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
освітня програма: Психологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
освітня програма: Практична психологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 054 Соціологія
Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
освітня програма: Соціологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
освітня програма: Журналістика
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
освітня програма: Реклама і зв'язки з громадськістю
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
освітня програма: Облік і аудит
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
освітня програма: Фінанси і кредит
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
освітня програма: Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
освітня програма: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Факультет транспортних технологій
освітня програма: Логістика
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
освітня програма: Електронний маркетинг
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
освітня програма: Маркетинг
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
освітня програма: Підприємницька діяльність в авіації
Рейтинговий список
Спеціальність: 081 Право
Факультет: Навчально-науковий юридичний інститут
освітня програма: Правознавство
Рейтинговий список


Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Навчально-науковий інститут екологічної безпеки
освітня програма: Екологія та охорона навколишнього середовища
Рейтинговий список


Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет: Навчально-науковий аерокосмічний інститут
освітня програма: Прикладна фізика
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
освітня програма: Прикладна математика
Рейтинговий список


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет: Навчально-науковий інститут комп`ютерних інформаційних технологій
освітня програма: Інженерія програмного забезпечення
Рейтинговий список
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Навчально-науковий інститут комп`ютерних інформаційних технологій
освітня програма: Інформаційні технології проектування
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Навчально-науковий інститут комп`ютерних інформаційних технологій
освітня програма: Інформаційні управляючі системи та технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Навчально-науковий інститут комп`ютерних інформаційних технологій
освітня програма: Комп`ютерні системи та мережі
Рейтинговий список


Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Навчально-науковий інститут комп`ютерних інформаційних технологій
освітня програма: Системне програмування
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Навчально-науковий інститут комп`ютерних інформаційних технологій
освітня програма: Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
освітня програма: Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
освітня програма: Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
освітня програма: Системи та технології кібербезпеки
Рейтинговий список


Спеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Факультет: Навчально-науковий аерокосмічний інститут
освітня програма: Літаки і вертольоти; Обладнання повітряних суден
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Навчально-науковий аерокосмічний інститут
освітня програма: Енергетичний менеджмент
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
освітня програма: Електротехнічні системи електроспоживання
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
освітня програма: Світлотехніка і джерела світла
Рейтинговий список


Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Факультет: Навчально-науковий аерокосмічний інститут
освітня програма: Газотурбінні установки і компресорні станції
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Навчально-науковий аерокосмічний інститут
освітня програма: Автоматика та автоматизація на транспорті
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Навчально-науковий інститут аеронавігації
освітня програма: Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
освітня програма: Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Рейтинговий список


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Факультет: Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
освітня програма: Інформаційні вимірювальні системи
Рейтинговий список


Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Факультет: Навчально-науковий інститут аеронавігації
освітня програма: Фізична та біомедична електроніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Навчально-науковий інститут екологічної безпеки
освітня програма: Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Навчально-науковий інститут екологічної безпеки
освітня програма: Хімічні технології високомолекулярних сполук
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Навчально-науковий інститут екологічної безпеки
освітня програма: Хімічні технології альтернативних енергоресурсів
Рейтинговий список


Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Факультет: Навчально-науковий інститут екологічної безпеки
освітня програма: Фармацевтична біотехнологія
Рейтинговий список


Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Факультет: Навчально-науковий інститут екологічної безпеки
освітня програма: Екологічна біотехнологія та біоенергетика
Рейтинговий список


Спеціальність: 163 Біомедична інженерія
Факультет: Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
освітня програма: Біомедична інженерія
Рейтинговий список


Спеціальність: 171 Електроніка
Факультет: Навчально-науковий інститут аеронавігації
освітня програма: Електронні прилади та пристрої
Рейтинговий список


Спеціальність: 171 Електроніка
Факультет: Навчально-науковий інститут аеронавігації
освітня програма: Електронні технології інтернету речей
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Навчально-науковий інститут аеронавігації
освітня програма: Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем
освітня програма: Біотехнічні та медичні апарати і системи
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Навчально-науковий інститут аеронавігації
освітня програма: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Навчально-науковий інститут аеронавігації
освітня програма: Телекомунікаційні системи та мережі
Рейтинговий список


Спеціальність: 173 Авіоніка
Факультет: Навчально-науковий інститут аеронавігації
освітня програма: Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання
Рейтинговий список


Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія
Факультет: Навчально-науковий інститут комп`ютерних інформаційних технологій
освітня програма: Технології електронних мультимедійних видань
Рейтинговий список


Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування
Факультет: Навчально-науковий інститут аеропортів
освітня програма: Дизайн архітектурного середовища
Рейтинговий список


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет: Навчально-науковий інститут аеропортів
освітня програма: Автомобільні дороги і аеродроми
Рейтинговий список


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет: Навчально-науковий інститут аеропортів
освітня програма: Промислове і цивільне будівництво
Рейтинговий список


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет: Кафедра військової підготовки НАУ
освітня програма: Будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд
Рейтинговий список


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет: Кафедра військової підготовки НАУ
освітня програма: Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення
Рейтинговий список


Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Факультет: Навчально-науковий інститут екологічної безпеки
освітня програма: Землеустрій та кадастр
Рейтинговий список


Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Факультет: Навчально-науковий інститут екологічної безпеки
освітня програма: Геоінформаційні системи і технології
Рейтинговий список


Спеціальність: 231 Соціальна робота
Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
освітня програма: Соціальна робота
Рейтинговий список
Спеціальність: 242 Туризм
Факультет: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
освітня програма: Туризмознавство
Рейтинговий список


Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Факультет: Навчально-науковий інститут екологічної безпеки
освітня програма: Цивільний захист
Рейтинговий список


Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Факультет: Кафедра військової підготовки НАУ
освітня програма: Пожежна безпека
Рейтинговий список


Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
Факультет: Навчально-науковий аерокосмічний інститут
освітня програма: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів; Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів
Рейтинговий список


Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
Факультет: Навчально-науковий аерокосмічний інститут
освітня програма: Льотна експлуатація повітряних суден
Рейтинговий список


Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
Факультет: Навчально-науковий інститут аеронавігації
освітня програма: Безпілотні авіаційні комплекси
Рейтинговий список


Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
Факультет: Навчально-науковий інститут аеронавігації
освітня програма: Обслуговування повітряного руху
Рейтинговий список


Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
Факультет: Навчально-науковий інститут аеронавігації
освітня програма: Системи аеронавігаційного обслуговування
Рейтинговий список


Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
Факультет: Кафедра військової підготовки НАУ
освітня програма: Забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального
Рейтинговий список


Спеціальність: 275 Транспортні технології
Спеціалізація: 275.04 Транспортні технології (на повітряному транспорті)
Факультет: Факультет транспортних технологій
освітня програма: Автоматизація перевезень і управління на транспорті (повітряному); Автоматика та автоматизація авіаційних робіт і послуг; Мультимодальний транспорт і логістика; Організація авіаційних робіт і послуг; Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)
Рейтинговий список


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
освітня програма: Міжнародна інформація
Рейтинговий список


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
освітня програма: Міжнародні відносини
Рейтинговий список
Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
освітня програма: Міжнародний бізнес
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
освітня програма: Міжнародні економічні відносини
Рейтинговий список


Спеціальність: 293 Міжнародне право
Факультет: Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
освітня програма: Міжнародне право
Рейтинговий список


Списки вступників НАУ магістратури, на 2-3 курс та заочної форми


Університети Києва

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!