ЛП Національний університет Львівська політехніка вступ 2017, рейтингові списки


Львівська політехніка вступ

Інформація про вступ до Національного університету «Льві́вська політе́хніка» 


********************************
Цікавить Вступ в 2017 році?
Підписуйтеся та спілкуйтеся у Facebook спільноті блогу та на записи у Google+

Рейтингові списки «Льві́вська політе́хніка» 2017


Списки абітурієнтів «Льві́вська політе́хніка»  денної форми навчання ступеня бакалавр


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.01 Будівництво
Факультет: Інститут права та психології
Рейтинговий список


Спеціальність: 015 Професійна освіта
Спеціалізація: 015.21 Харчові технології
Факультет: Інститут права та психології
Рейтинговий список


Спеціальність: 022 Дизайн
Факультет: Інститут архітектури
Рейтинговий список


Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Факультет: Інститут архітектури
Рейтинговий список


Спеціальність: 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Факультет: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Факультет: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.10 Прикладна лінгвістика
Факультет: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Інститут економіки і менеджменту
Рейтинговий список


Спеціальність: 053 Психологія
Факультет: Інститут права та психології
Рейтинговий список


Спеціальність: 054 Соціологія
Факультет: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 061 Журналістика
Факультет: Інститут права та психології
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Інститут економіки і менеджменту
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Інститут економіки і менеджменту
Рейтинговий список


Спеціальність: 073 Менеджмент
Факультет: Інститут економіки і менеджменту
Рейтинговий список


Спеціальність: 075 Маркетинг
Факультет: Інститут економіки і менеджменту
Рейтинговий список


Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Факультет: Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола
Рейтинговий список


Спеціальність: 081 Право
Факультет: Інститут права та психології
Рейтинговий список


Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола
Рейтинговий список


Спеціальність: 103 Науки про Землю
Факультет: Інститут геодезії
Рейтинговий список


Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 113 Прикладна математика
Факультет: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Рейтинговий список
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки
Факультет: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Рейтинговий список


Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Рейтинговий список


Спеціальність: 124 Системний аналіз
Факультет: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Рейтинговий список


Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Рейтинговий список


Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Факультет: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології
Факультет: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 131 Прикладна механіка
Факультет: Інститут інженерної механіки та транспорту
Рейтинговий список


Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Факультет: Інститут інженерної механіки та транспорту
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Інститут інженерної механіки та транспорту
Рейтинговий список


Спеціальність: 136 Металургія
Факультет: Інститут інженерної механіки та транспорту
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Інститут енергетики та систем керування
Рейтинговий список


Спеціальність: 143 Атомна енергетика
Факультет: Інститут енергетики та систем керування
Рейтинговий список


Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Факультет: Інститут енергетики та систем керування
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Інститут енергетики та систем керування
Рейтинговий список


Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Факультет: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Рейтинговий список


Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
Факультет: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 161 Хімічні технології та інженерія
Факультет: Інститут хімії та хімічних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія
Факультет: Інститут хімії та хімічних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 163 Біомедична інженерія
Факультет: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 171 Електроніка
Факультет: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Факультет: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 173 Авіоніка
Факультет: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Рейтинговий список


Спеціальність: 181 Харчові технології
Факультет: Інститут хімії та хімічних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Факультет: Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола
Рейтинговий список


Спеціальність: 186 Видавництво та поліграфія
Факультет: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування
Факультет: Інститут архітектури
Рейтинговий список


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет: Інститут будівництва та інженерії довкілля
Рейтинговий список


Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій
Факультет: Інститут геодезії
Рейтинговий список


Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація
Факультет: Інститут хімії та хімічних технологій
Рейтинговий список


Спеціальність: 231 Соціальна робота
Факультет: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення
Факультет: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 242 Туризм
Факультет: Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола
Рейтинговий список


Спеціальність: 261 Пожежна безпека
Факультет: Інститут будівництва та інженерії довкілля
Рейтинговий список


Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Факультет: Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола
Рейтинговий список


Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Факультет: Інститут інженерної механіки та транспорту
Рейтинговий список


Спеціальність: 275 Транспортні технології
Спеціалізація: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Факультет: Інститут інженерної механіки та транспорту
Рейтинговий список


Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Факультет: Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Рейтинговий список


Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Рейтинговий список
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Факультет: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Рейтинговий список


Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет: Інститут економіки і менеджменту
Рейтинговий список


Списки вступників до «Льві́вська політе́хніки» на вступ інфо 


Довідкова інформація вступнику


Інформація абітурієнту Львівської політехніки
Правила прийому до Львівської політехніки
Вступ на ступінь бакалавр
Вступ на ступінь бакалавр на базі ОКР молодший спеціаліст
Вступ на ступінь магістр
Вартість навчання

ВНЗ Львова та області6 коментарів:

 1. А що цє за такі додаткові за якісь курси? Хіба можна так робити? Хто контролював як діти здавали ці курси? Український Центр Оцінювання Якості Освіти? Сильно сумніваюсь . І ці курси не могли відвідувати абітурієнти з інших міст , що вже ставить вступників в нерівне становище . Є ЗНО однакове для всіх , по його резузьтатах і повинні приймати абсолютно всіх абітурієнтів , а не по результатам якихось незрозумілих курсів . Якщо курси хороші , то вступник здасть добре ЗНО , от і отримає свої високі бали . А так виходить , що це звичайна корупційна схема . В цій країні нічого не міняється((((

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. 100 % згідна з Вами. Хочеться почути обгрунтування від Міністерства освіти і науки, з якою метою запроваджено додаткові бали за курси.

   Видалити
 2. Да, цікаво (((( Такі високі додаткові бали за підготовчі курси не мали би бути . Це несправедливо .

  ВідповістиВидалити
 3. А що цє за такі додаткові за якісь курси? Хіба можна так робити? Хто контролював як діти здавали ці курси? Український Центр Оцінювання Якості Освіти? Сильно сумніваюсь . І ці курси не могли відвідувати абітурієнти з інших міст , що вже ставить вступників в нерівне становище . Є ЗНО однакове для всіх , по його резузьтатах і повинні приймати абсолютно всіх абітурієнтів , а не по результатам якихось незрозумілих курсів . Якщо курси хороші , то вступник здасть добре ЗНО , от і отримає свої високі бали . А так виходить , що це звичайна корупційна схема . В цій країні нічого не міняється((((

  ВідповістиВидалити
 4. Де можна подивитися такі списки але для заочників?

  ВідповістиВидалити
 5. Чому абітурієнти з однаковими результатами зно мають у рейтинговому списку різний конкурсний бал,оодним заокруглили до 187.405 а іншим до 187.406

  ВідповістиВидалити

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!