Додаток 6 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (пункт 5 розділу VІ)

Перелік спеціальностей щодо яких застосовуються пункти 3.2, 3.9, 6.5, 10.3 Умов прийому


****************************************
Цікавить вступна кампанія 2017 року?
Підписуйтеся на повідомлення спільноти Блог вступ інфо Вконтакте та Google+!
****************************************
Шифр галузі
Галузь знань
Код спеціальності
Найменування спеціальності
01
Освіта
014
Середня освіта (за основними предметними спеціалізаціями: 014.04-014.10)
015
Професійна освіта (за спеціалізаціями: 015.01-015.04, 015.06-015.15, 015.17, 015.18, 015.20-015.22)
09
Біологія
091
Біологія
10
Природничі науки
101
Екологія
102
Хімія
103
Науки про Землю*
104
Фізика та астрономія
105
Прикладна фізика та наноматеріали
11
Математика та статистика
111
Математика
112
Статистика
12
Інформаційні технології
124
Системний аналіз
13
Механічна
інженерія
131
Прикладна механіка
132
Матеріалознавство
133
Галузеве машинобудування
134
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135
Суднобудування
136
Металургія
14
Електрична інженерія
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142
Енергетичне машинобудування
143
Атомна енергетика
144
Теплоенергетика
145
Гідроенергетика
15
Автоматизація та приладобудування
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153
Мікро- та наносистемна техніка
16
Хімічна та біоінженерія
161
Хімічні технології та інженерія
162
Біотехнології та біоінженерія
163
Біомедична інженерія
17
Електроніка та телекомунікації
171
Електроніка
172
Телекомунікації та радіотехніка
173
Авіоніка
18
Виробництво та технології
181
Харчові технології
182
Технології легкої промисловості
183
Технології захисту навколишнього середовища
184
Гірництво
185
Нафтогазова інженерія та технології
186
Видавництво та поліграфія
19
Архітектура та будівництво
192
Будівництво та цивільна інженерія
193
Геодезія та землеустрій
20
Аграрні науки та продовольство
201
Агрономія
202
Захист і карантин рослин
203
Садівництво та виноградарство
204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205
Лісове господарство
206
Садово-паркове господарство
207
Водні біоресурси та аквакультура
208
Агроінженерія
25
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
251
Державна безпека
252
Безпека державного кордону
253
Військове управління (за видами збройних сил)
254
Забезпечення військ (сил)
255
Озброєння та військова техніка
26
Цивільна безпека
261
Пожежна безпека
263
Цивільна безпека
27
Транспорт
271
Річковий та морський транспорт
272
Авіаційний транспорт
273
Залізничний транспорт
274
Автомобільний транспорт
275
Транспортні технології (за видами)

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!