ДНУЗТ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ступ 2016, рейтингові списки

Інформація щодо вступу до ДНУЗТ Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Рейтингові списки ДНУЗТ ім.  В. Лазаряна


Списки вступників магістратури, інших ступенів та заочної форми

Списки абітурієнтів ДНУЗТ ім.  В. Лазаряна денної форми навчання ступеня бакалавр


Спеціальності ДНУЗТ ім.  В. Лазаряна  в алфавітному порядку


Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Автоматика та автоматизація на транспорті

Автомобільний транспорт, Автомобілі та автомобільне господарство

Будівництво та цивільна інженерія, Автомобільні дороги і аеродроми

Будівництво та цивільна інженерія, Водопостачання та водовідведення

Будівництво та цивільна інженерія, Мости і транспортні тунелі

Будівництво та цивільна інженерія, Промислове і цивільне будівництво

Галузеве машинобудування, Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Екологія, Екологія та охорона навколишнього середовища

Економіка, Економічна кібернетика

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електричний транспорт

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Електротехнічні системи електроспоживання

Залізничний транспорт, Вагони та вагонне господарство

Залізничний транспорт, Залізничні споруди та колійне господарство

Залізничний транспорт, Локомотиви та локомотивне господарство

Залізничний транспорт, Системи керування рухом поїздів

Інженерія програмного забезпечення, Програмне забезпечення систем

Кібербезпека, Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Комп’ютерна інженерія, Комп’ютерні системи та мережі

Менеджмент, Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Облік і оподаткування, Облік і аудит

Теплоенергетика, Теплоенергетика

Транспортні технології, Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Транспортні технології, Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

Філологія, Германські мови та літератури (переклад включно)

Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси і кредит за спеціальними програмами

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!