ДНУЗТ Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Вступ 2017, рейтингові списки


Вступу до ДНУЗТ Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


Рейтингові списки ДНУЗТ ім.  В. Лазаряна


Списки абітурієнтів ДНУЗТ ім.  В. Лазаряна денної форми навчання ступеня бакалавр


Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Факультет: Економіко-гуманітарний
освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно)
Рейтинговий список


Спеціальність: 051 Економіка
Факультет: Технічна кібернетика
освітня програма: Економічна кібернетика
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Економіко-гуманітарний
освітня програма: Облік і аудит
Рейтинговий список


Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Факультет: Економіко-гуманітарний
освітня програма: Облік в банківських та фінансових установах
Рейтинговий список


Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Факультет: Економіко-гуманітарний
освітня програма: Фінанси і кредит за спеціальними програмами

Спеціальність: 101 Екологія
Факультет: Промислове та цивільне будівництво
освітня програма: Екологія та охорона навколишнього середовища
Рейтинговий список


Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Факультет: Технічна кібернетика
освітня програма: Програмне забезпечення систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Факультет: Технічна кібернетика
освітня програма: Комп’ютерні системи та мережі
Рейтинговий список
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Факультет: Технічна кібернетика
освітня програма: Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Рейтинговий список


Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Факультет: Механічний
освітня програма: Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Управління енергетичними процесами
освітня програма: Електричний транспорт
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Управління енергетичними процесами
освітня програма: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Управління енергетичними процесами
освітня програма: Електротехнічні системи електроспоживання
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Управління енергетичними процесами
освітня програма: Комп'ютерно-інтегрована електропобутова техніка
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Управління енергетичними процесами
освітня програма: Енергетичний менеджмент
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Управління енергетичними процесами
освітня програма: Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Рейтинговий список


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет: Управління енергетичними процесами
освітня програма: Високошвидкісний наземний транспорт
Рейтинговий список


Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Факультет: Управління енергетичними процесами
освітня програма: Теплоенергетика
Рейтинговий список


Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Факультет: Управління енергетичними процесами
освітня програма: Енергетичний менеджмент та енергоефективність у промисловості та комунальній сфері
Рейтинговий список


Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет: Технічна кібернетика
освітня програма: Автоматика та автоматизація на транспорті
Рейтинговий список


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет: Промислове та цивільне будівництво
освітня програма: Промислове і цивільне будівництво
Рейтинговий список
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет: Промислове та цивільне будівництво
освітня програма: Водопостачання та водовідведення
Рейтинговий список


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет: Мости і тунелі
освітня програма: Мости і транспортні тунелі
Рейтинговий список


Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет: Організація будівництва доріг та експлуатація колії
освітня програма: Автомобільні дороги і аеродроми
Рейтинговий список


Спеціальність: 273 Залізничний транспорт
Факультет: Механічний
освітня програма: Вагони та вагонне господарство
Рейтинговий список


Спеціальність: 273 Залізничний транспорт
Факультет: Механічний
освітня програма: Локомотиви та локомотивне господарство
Рейтинговий список


Спеціальність: 273 Залізничний транспорт
Факультет: Організація будівництва доріг та експлуатація колії
освітня програма: Залізничні споруди та колійне господарство
Рейтинговий список


Спеціальність: 273 Залізничний транспорт
Факультет: Технічна кібернетика
освітня програма: Системи керування рухом поїздів
Рейтинговий список


Спеціальність: 274 Автомобільний транспорт
Факультет: Механічний
освітня програма: Автомобілі та автомобільне господарство
Рейтинговий список


Спеціальність: 275 Транспортні технології
Спеціалізація: 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
Факультет: Управління процесами перевезень
освітня програма: Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
Рейтинговий список


Спеціальність: 275 Транспортні технології
Спеціалізація: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Факультет: Управління процесами перевезень
освітня програма: Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
Рейтинговий список


Списки вступників магістратури, на старші курси та заочної форми

1 коментар:

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!