27 травня 2016 р.

Апеляція на результати ЗНО

Як подавати апеляцію на результати ЗНО

Згідно Порядку визначення результатів ЗНО -  результати ЗНО є предметом апеляції, яка подається протягом 5 днів після їх оголошення.
У згаданому документі описано особливості подання та розгляду апеляції на результати ЗНО, які в квітні 2016 року були відкоректовані та дещо відрізняються від тих, які буди в минулі роки. У Порядку визначення результатів ЗНО вказано терміни подання та розгляду апеляції щодо результатів ЗНО.


Наводимо розділ Порядку визначення результатів ЗНО, в якому описано про подання та розгляд апеляції щодо результатів ЗНО.
Подання та розгляд апеляційної заяви щодо результатів

{Назва розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}
1. Результат зовнішнього оцінювання є предметом апеляції.
2. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета учасник зовнішнього оцінювання може подати апеляційну заяву щодо результатів в письмовій формі до Українського центру, у якій зазначаються:
1) прізвище, ім’я, по батькові учасника зовнішнього оцінювання;
2) номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
3) назва навчального предмета, результат зовнішнього оцінювання з якого оскаржується, із зазначенням сесії (основна чи додаткова);
4) номер контактного телефону;
5) дата подання апеляційної заяви щодо результатів.
У апеляційній заяві щодо результатів має бути зазначено бажання учасника зовнішнього оцінювання щодо повторного визначення результату зовнішнього оцінювання, що засвідчується його особистим підписом.
{Пункт 2 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}
3. Подання апеляційних заяв щодо результатів здійснюється протягом п’яти календарних днів із дня офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (сесії), ураховуючи день оголошення. У разі подання апеляційної заяви щодо результатів за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, то датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці Українського центру.
{Пункт 3 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}
Апеляційні заяви, подані пізніше встановленого строку, не розглядаються.
4. Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційною комісією протягом п’ятнадцяти календарних днів з урахуванням дня їх надходження.
5. Під час розгляду апеляційної заяви до уваги не беруться записи, зроблені учасником зовнішнього оцінювання в зошиті із завданнями сертифікаційної роботи.
6. У ході розгляду апеляційних заяв здійснюються технічна та предметна перевірки.
7. Технічна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи проводиться з метою встановлення правильності визначення результату зовнішнього оцінювання під час:
1) автоматизованої комп’ютерної обробки сертифікаційних робіт;
2) персоналізації сертифікаційної роботи.
{Пункт 7 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}
8. Предметна перевірка виконання завдань сертифікаційної роботи передбачає встановлення об’єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю шляхом проведення повторного оцінювання наданих відповідей.
{Пункт 8 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}
9. Апеляційна заява щодо результатів, у якій оскаржуються результати зовнішнього оцінювання з одного і того самого навчального предмета повторно, не розглядається, якщо першу заяву розглянуто по суті.
{Пункт 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}
10. Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщується на офіційному веб-сайті Українського центру.
{Пункт 10 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки№ 418 від 11.04.2016}
11. Учасники зовнішнього оцінювання, апеляційні заяви яких винесені на розгляд, та (або) їх представники можуть бути присутні на засіданні апеляційної комісії.
12. Заявник може відкликати апеляційну заяву до початку її розгляду на засіданні апеляційної комісії. У такому випадку розгляд заяви припиняється.
13. Учасникам зовнішнього оцінювання, які присутні на засіданні апеляційної комісії, надається для ознайомлення копія сертифікаційної роботи.
{Пункт 13 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки№ 418 від 11.04.2016}
14. Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв приймає на відкритому засіданні одне з таких рішень:
1) відмовити в задоволенні апеляційної заяви;
2) задовольнити апеляційну заяву.
15. Причинами відмови в задоволенні апеляційної заяви щодо результатів є:
1) відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп’ютерної обробки сертифікаційної роботи та її персоналізації;
2) підтвердження об’єктивності оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю;
3) підтвердження рішення про анулювання результатів зовнішнього оцінювання.
{Пункт 15 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}
16. У разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів приймається одне з таких рішень:
1) про відновлення результату зовнішнього оцінювання;
2) про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником зовнішнього оцінювання із певного навчального предмета.
{Пункт 16 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}
17. Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення не пізніше ніж через три робочі дні заявнику за адресою, зазначеною ним під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні, надсилається рішення апеляційної комісії у вигляді витягу з протоколу.
{Пункт 17 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}
18. У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів зовнішнього оцінювання:
1) формується відомість змін результатів зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 4);
2) робляться відповідні відмітки у відомостях результатів зовнішнього незалежного оцінювання;
3) інформація про результат зовнішнього оцінювання, установлений апеляційною комісією, розміщується на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання, створених на офіційному веб-сайті Українського центру, не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення.
{Пункт 18 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}
19. За підсумками засідання апеляційної комісії, на якому розглядалися апеляційні заяви щодо результатів з навчальних предметів, результати з яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію, формуються та надаються навчальним закладам відомості результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 5).
{Пункт 19 розділу IX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 418 від 11.04.2016}


*********************************
Цікавить Вступ до ВНЗ?
Підписуйтеся та спілкуйтеся у Facebook спільноті блогу про вступ та на записи у Google+
*********************************Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!