29 травня 2016 р.

Рейтинг ВНЗ України

Рейтинг вищих навчальних закладів України

Рейтинг 100 ВНЗ України опубліковано рейтинговим проектом ТОР 200 Україна.
Трійка кращих ВНЗ за версією рейтингу:
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Рейтинг складено з врахуванням показників:
  • Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
  • Оцінка якості навчання
  • Оцінка міжнародного визнання
  • Оцінка інтегрального показника діяльності


*********************************
Цікавить Вступ до ВНЗ?
Підписуйтеся та спілкуйтеся у Facebook спільноті блогу про вступ та на записи у Google+
*********************************

Як зазначено в описі до рейтингової таблиці ВНЗ - методологія рейтингу «ТОП-200 України» з урахуванням складової «Інноваційна діяльність університетів» викладена на сайті центру «Євро Освіта» (http://www.euroosvita.net/index.php/?category=28&id=1095). На основі використання цієї методології, даних університетів та експертних оцінок командою «ТОП-200 України» було виведено рейтинг двохсот кращих університетів України в 2015/2016 році.
Рейтинг ВНЗ 100

НЗОцінка якості науково-педагогічного потенціалу IнпОцінка якості навчання  IНОцінка міжнародного визнання IМВОцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
1Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"37,158471924,273357124,3899185,8217352
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка37,6986605420,809108423,1902881,6980532
3Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна19,7238968414,631175215,0582649,4133336
4Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"18,192433299,4453822118,1185445,7563526
5Національний університет "Львівська політехніка"10,0741183815,571903720,0025845,6486064
6Національний гірничий університет20,237405839,5527056814,8807644,6708729
7Національний медичний університет імені О.О. Богомольця28,015414167,34306779,24794544,606427
8Національний університет "Києво-Могилянська академія"13,0302029117,365614214,155544,551315
9Львівський національний університет імені Івана Франка10,4768944414,662716418,2580843,3976934
10Національний університет біоресурсів і природокористування України16,3164010214,870424911,0001842,1870072
11Дніпропетровський національний університет15,3130586111,800990714,4692941,5833429
12Національна металургійна академія України15,9860098,4150325216,6363241,0373631
13Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана9,97808227518,23800512,5472340,7633165
14Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"13,402108648,6778741518,3784940,4584706
15Сумський державний університет8,9939594018,0487694822,0669239,109651
16Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого14,8933746610,428123711,0469836,3684822
17Одеський національний університет імені І.І. Мечникова9,1069451387,6657311319,1155335,8882093
18Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова10,1302217311,049200114,6689135,8483282
19Національний авіаційний університет11,6125116212,611640311,3757835,5999332
20Національний університет харчових технологій15,933608589,3634888110,1600535,4571467
21Харківський національний університет радіоелектроніки13,042805967,2106666415,0623535,3158215
22Національний фармацевтичний університет15,1650890911,0470368,88133835,0934636
23Донецький національний технічний університет10,017288429,7111466814,6732634,4016916
24Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича6,90563293310,189597717,179834,2750335
25Вінницький національний технічний університет16,187738776,8198072310,0225233,0300669
26Одеський національний політехнічний університет7,1638049427,2219046518,2970232,6827343
27Київський національний університет технологій та дизайну11,5730069810,462956310,3447732,3807309
28Київський національний торговельно-економічний університет8,11432548815,44300258,50300832,0603362
29Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова16,104074735,421790810,3775831,9034442
30Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу9,0402128126,7942041716,0205831,8549922
31Одеський національний економічний університет7,67919231414,36314929,40458631,4469272
32Донецький національний університет7,1935712579,330600914,6577631,1819365
33Національний лісотехнічний університет України19,596500344,818309276,19139430,6062032
34Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя10,376555128,2421713711,5311730,1499006
35Ужгородський національний університет10,175355698,3110551111,3348229,8212327
36Харківський національний медичний університет13,098277727,20136799,07904429,3786894
37Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля6,3275722866,9096300415,9083829,1455794
38Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника8,4617727357,5422329512,8260928,830096
39Національний університет "Одеська юридична академія"7,8791158939,014794211,2800428,1739516
40Одеська національна академія харчових технологій12,425564465,993778539,62319628,0425392
41Тернопільський національний економічний університет5,12692122613,51067539,22113227,8587285
42Одеський національний медичний університет13,272304326,431355238,0970427,8006993
43Хмельницький національний університет6,2050095184,7153831416,5067127,4271019
44Чорноморський державний університет імені Петра Могили.4,66518690710,111203512,409627,1859859
45Університет банківської справи НБУ5,67888015713,84724757,1580826,6842074
46Київський національний університет будівництва і архітектури10,539086237,597898288,29599426,4329786
47Запорізький національний технічний університет7,0240090837,3374996412,0114826,3729928
48Харківський національний економічний університет6,7376467258,4199967711,091126,2487437
49Луганський національний університет імені Тараса Шевченка7,22923341410,46313458,20898725,9013547
50Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського8,7199391136,680709410,4215725,8222191
51Дніпропетровська медична академія13,462500175,250211147,0633725,7760809
52Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького11,254229095,967180978,48795125,709361
53Івано-франківський національний медичний університет12,762961916,460018336,35012825,5731083
54Українська медична стоматологічна академія8,6196499785,7883374111,079825,4877879
55Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка11,73732367,342865356,11315125,1933399
56Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського7,0199730215,8589559312,1772725,0562004
57Кіровоградський національний технічний університет11,040123538,648381195,08373324,7722381
58Буковинський державний медичний університет9,2872509565,104692610,3450224,7369657
59Університет економіки та права "КРОК"7,07300597210,86026576,72651924,6597906
60Львівський торговельно-економічний університет9,1529523647,127293048,33304724,6132925
61Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського7,2036180416,1436545611,2116724,5589438
62Київський міжнародний університет5,18649559110,95992268,31032724,456745
63Українська інженерно-педагогічна академія9,5285746647,544232657,33398324,4067905
64Харківський національний автомобільно-дорожній університет10,029869785,456462128,88767724,3740088
65Донецький національний медичний університет ім. М. Горького13,06961294,194276127,05756124,3214497
66Національний транспортний університет5,6651076117,0295788411,5428924,2375754
67Національний університет водного господарства та природокористування9,426318357,175456717,00203723,6038118
68Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв7,8501174529,588165226,0812423,5195223
69Одеський національний морський університет8,0007071525,81690269,65194823,4695575
70Таврійський державний агротехнологічний університет9,9157360046,148321847,37117923,4352364
71Донбаська державна машинобудівна академія10,164596334,463286498,70861623,336499
72Запорізький державний медичний університет9,200598085,032339069,02070223,2536389
73Національна академія управління7,40775816510,79798624,90349323,1092369
74Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського8,0189745867,002695588,00473923,0264087
75Луцький національний технічний університет5,8508377915,0277465512,0555822,9341676
76Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки6,9326890417,690734748,31027722,9337004
77Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна6,0588437395,4172259511,2609622,7370291
78Миколаївський національний аграрний університет8,8502313199,287533114,31751322,4552774
79Придніпровська державна академія будівництва та архітектури9,0928080065,342820777,99019322,4258222
80Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова8,5525646637,21137466,6065622,3704992
81Запорізький національний університет6,3129643128,176169247,86432422,3534578
82Херсонський національний технічний університет8,3310433348,379860735,60692222,3178264
83Національна музична академія України імені П.І. Чайковського7,959276588,211861556,10999322,2811313
84Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)8,402104639,682904864,12008622,2050959
85Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка7,37784893310,06479924,76148922,2041374
86Приазовський державний технічний університет7,6298769675,523021039,03806722,1909648
87Київський університет імені Бориса Грінченка6,1309972625,9077514110,144722,1834476
88Національний університет "Одеська  морська академія"6,4082167195,1356032610,6108722,154692
89Харківський національний університет будівництва та архітектури8,5420727465,366069438,12411422,0322557
90Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського11,42192325,344816035,16167421,9284136
91Одеський державний екологічний університет6,9616600375,779591079,12329821,8645488
92Херсонський державний університет6,4694062958,021594527,34305621,8340567
93Український державний університет залізничного транспорту8,7771278946,204298756,77347721,7549038
94Донецький державний університет управління3,7930751228,572363729,34079921,7062374
95Маріупольський державний університет7,0198933876,645858238,00303421,6687861
96Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди6,575606628,774396916,28596821,6359713
97Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка7,015329418,466259166,10343821,5850264
98Кам'янець-Подільський національний університет6,255971476,358199518,91035121,5245217
99Національний університет "Острозька академія"6,036967268,318490657,11478821,470246
100Криворізький національний університет8,0302663086,069660397,34722621,4471522

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!