4 червня 2016 р.

Характерастика сертифікаційної роботи ЗНО з англійської мови

Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО з іноземних мов (англійська мова) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121; лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239).


Загальна кількість завдань роботи – 43.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи ЗНО з англійської мови, – 56.
На виконання роботи відведено 120 хвилин.

Сертифікаційна робота складається з трьох частин:

  • Читання. 
  • Використання мови. 
  • Письмо.У сертифікаційній роботі з англійської мови використовуються завдання чотирьох форм

1. Завдання на встановлення відповідності (№1–5, 11–16). 

У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№6–10). 

До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь в бланку відповідей А.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17–42). 

У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей А.

4. Завдання з розгорнутою відповіддю (№43).

Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної робити з англійської мови

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 бал:
1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.
2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
4. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями:
а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації)
а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали.
а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали.
а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.
b. Структура тексту та зв’язність
b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті):
0, 1 або 2 бали.
b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.
c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали.
d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали. 

Примітка
1. Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.
2. Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або критерій d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.
3. Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

*********************************
Цікавить Вступ до ВНЗ?
Підписуйтеся та спілкуйтеся у Facebook спільноті блогу про вступ та на записи у Google+
*********************************
Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!