4 червня 2016 р.

Критерії оцінювання ЗНО з англійської мови - завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення)

У характеристика сертифікаційної роботи ЗНО з англійської мови вказано, що одна з форм завдань ЗНО з англійської мови - Завдання з розгорнутою відповіддю №43.

Наводимо критерії за якими спеціалісти УЦОЯО будуть оцінювати роботи учасників ЗНО з англійської мови.


Критерій а. Змістове наповнення опрацювання умов, зазначених у ситуації

а1 – перша умова
 • умова опрацьована повністю - 2 бали;
 • умова лише згадана - 1 бал;
 • умова не опрацьована й не згадана - 0 балів;
а2 – друга умова
 • умова опрацьована повністю - 2 бали;
 • умова лише згадана - 1 бал;
 • умова не опрацьована й не згадана - 0 балів;
а3 – третя умова
 • умова опрацьована повністю - 2 бали;
 • умова лише згадана - 1 бал;
 • умова не опрацьована й не згадана - 0 балів;



Критерій b. Структура тексту та зв’язність

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті).

2 бали.
Текст укладено логічно й послідовно. З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах. У тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо.

1 бал.
Логіка викладу частково порушена. З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково.

0 балів.
З’єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний
лист).

2 бали.
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання. У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру. Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах, мова яких вивчалася

1 бал.
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог

0 балів.
Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні

Критерій с. Використання лексики

 • лексична наповнюваність;
 • володіння лексичним матеріалом.
2 бали.
Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Можлива наявність лексичних (не більше трьох) помилок, які не впливають на розуміння написаного.

1 бал
Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців.

0 балів
Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

Критері d. Використання граматики

 • морфологія;
 • синтаксис;
 • орфографія
2 бали
Робота не містить помилок або наявні помилки (не більше восьми), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на:
 • вживання числа і особи в дієслівних часових формах;
 • порушення порядку слів у реченні;
 • вживання частки to з інфінітивом;
 • вживання незлічуваних іменників (типу advice).
Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, робота оцінюється в 1 бал

1 бал
Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного

0 балів
Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного

Додаткові умови оцінювання ЗНО з внглійської мови

Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.
Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або за критерій d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 балів.
Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів

*********************************
Цікавить Вступ до ВНЗ?
Підписуйтеся та спілкуйтеся у Facebook спільноті блогу про вступ та на записи у Google+
*********************************

Немає коментарів:

Дописати коментар

Маєте власну думку? Не соромтеся, поділіться з читачами!